ผู้อำนวยการกลุ่ม


 

 

ตำแหน่ง : ...ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

โทรศัพท์ : ..038-474-630 ต่อ 114

E-mail : .. ....na_rai@hotmail.com

 

 

ตำแหน่ง : ..ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

โทรศัพท์ : .038-474-630 ต่อ 121

E-mail : ..... akkakrit@yahoo.com

 

 

ตำแหน่ง : ..ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

โทรศัพท์ : .038-474-630 ต่อ 117

E-mail : ..... noppawontew@hotmail.co.th

 

 

ตำแหน่ง : ..ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

โทรศัพท์ : .038-474-630 ต่อ 119

E-mail : .....p_somlak@hotmail.com

 

 

ตำแหน่ง : . ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

โทรศัพท์ : .038-474-630 ต่อ 115

E-mail : .....

 

 

ตำแหน่ง : ..ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

โทรศัพท์ : .038-474-630 ต่อ 123

E-mail : ......s.chaeypong@gmail.com

 

 

ตำแหน่ง : ..ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

โทรศัพท์ : .038-474-630 ต่อ 120

E-mail : ......glairung@hotmail.com

 

 

ตำแหน่ง : ..ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

โทรศัพท์ : .038-474-630 ต่อ 118

E-mail : ......sky_thecen@hotmail.com