การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562
0000

    วันที่ 31 ตุลาคม 2561 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อจัดทำแผนงานในการปฏิบัติงาน ตามแผนพัฒนากลยุทธ์และให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และตามบริบทของสพป.ชลบุรี เขต 2 เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาที่ชัดเจนในทิศทางเดียวกันสู่การปฏิบัติให้เกิดความสำเร็จที่มีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562

  รับชมถ่ายทอดสด "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 42/2561
0000

    วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 07.30 น. สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมทางไกล (Video Conference) รายการ "พุธเช้า ข่าวโรงเรียน"และ รายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 42/2561 ซึ่งออกอากาศทุกวันพุธ โดยมีดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน เพื่อดำเนินการมอบนโยบาย ร่วมทั้งชี้แจงข่าวสารแนวทางการปฏิบัติงาน การเร่งรัดการดำเนินงานไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยประเด็นเด่นพุธเช้าข่าว สพฐ. ในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 มีดังนี้.....

อ่านเพิ่มเติม: รับชมถ่ายทอดสด "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 42/2561

  การประชุมกองทุนสวัสดิการฯ ของสพป.ชลบุรี เขต 2 ครั้งที่ 10/2561
0000

    วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ครั้งที่ 10/2561 ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมกองทุนสวัสดิการฯ ครั้งที่ 10/2561

  การประชุมทางไกล (Conference) เพื่อมอบนโยบายในการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
0000

    วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมทางไกล (Conference) เพื่อรับการชี้แจงโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โดยรับชมถ่ายทอดสดสัญญาณจากต้นทาง ณ ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. (DOC) อาคารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 ชั้น 9

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมทางไกล (Conference) เพื่อมอบนโยบายในการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล