ร่วมต้อนรับ รมช. กระทรวงศึกษาธิการ ที่เดินทางมาเยี่ยมชมโครงการห้องเรียนภาษาอังกฤษเคลื่อนที่ในเขตพัฒนาพิเศษ
0000

    วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมต้อนรับพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่เดินทางมาเยี่ยมชมโครงการห้องเรียนภาษาอังกฤษเคลื่อนที่ในเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก (English Mobile Unit) ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี โครงการจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนนักศึกษา รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการสื่อสารภาษาอังกฤษทั่วไปในชีวิตประจำวัน และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและฝึกฝนพัฒนาทักษะทางด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน เตรียมความพร้อมสู่งานอาชีพ ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ในการฝึกทักษะดังกล่าว มีชุดอุปกรณ์สื่อสารการเรียนการสอน จำนวน 40 ชุด ประจำรถโมบาย English Mobile Unit ซึ่งอยู่ภายใต้วิทยาลัย ใน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี วิทยาลัยเทคนิคบางแสน จังหวัดระยอง วิทยาลัยเทคนิคระยอง และจังหวัดฉะเชิงเทรา วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมต้อนรับ รมช. กระทรวงศึกษาธิการ...

  ร่วมต้อนรับ ดร.ชอุ่ม กรไกร ศึกษาธิการภาค 9 จังหวัดชลบุรี
0000

    วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยกลุ่ม และคณะเจ้าหน้าที่ สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมต้อนรับ ดร.ชอุ่ม กรไกร ศึกษาธิการภาค 9 จังหวัดชลบุรี พร้อมคณะ ที่ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมต้อนรับ ดร.ชอุ่ม กรไกร ศึกษาธิการภาค 9 จังหวัดชลบุรี

  การประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 1/2562
0000

    วันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 1/2562 เพื่อชี้แจงการการปรับมาตรการเร่งรัดและยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 1/2562

 รับรายงานตัวผู้สอบผ่านการคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน
0000

    วันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 กล่าวแสดงความยินดีและรับรายงานตัวผู้สอบผ่านการคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสพป.ชลบุรี เขต 2 จำนวน 11 คน ณ ห้องประชุมคุ้มครองสพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: รับรายงานตัวผู้สอบผ่านการคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน