การประชุมคณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด
0000

    วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สพป.ชลบุรี เขต 2 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับจังหวัด โดยสพป.ชลบุรี เขต 2 ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นศูนย์ประสานงานดำเนินการประเมินและคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งจะต้องดำเนินการประเมินและส่งผลการประเมินระดับจังหวัด ให้ศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัด (สพป.ตราด) ต่อไป

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมคณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

  การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาที่มีครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ครั้งที่ 1/2561
0000

     วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมชี้แจงการกำหนดแนวทางสรรหาอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ครั้งที่ 1/2561 โดยมีการกำหนดคุณสมบัติการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินเป็นไปตามแนวทางของ สพฐ. และให้คำนึงถึงความขาดครูตามสาขาวิชาเอกของสถานศึกษา และประโยชน์ของราชการเป็นสำคัญ ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาที่มีครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ครั้งที่ 1/2561

 การประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 9/2561
0000

      วันที่ 29 ตุลาคม เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 9/2561 เพื่อประชุมสรุปปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ การประเมินมาตรฐานสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สรุปผลการประเมินการจัดงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้มุ่งสู่อาชีพ ปีการศึกษา 2561 และเตรียมความพร้อมการนิเทศ ติดตาม ความพร้อมวันเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 9/2561

  ร่วมงานทอดผ้ากฐินสามัคคี วัดเขาจอมแห จังหวัดระยอง
0000

      วันที่ 28 ตุลาคม 2561 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน เป็นตัวแทนผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ของสพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมงานทอดผ้ากฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถ และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมี ดร.พิษณุ ตุลสุข อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ณ วัดเขาจอมแห ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมงานทอดผ้ากฐินสามัคคี วัดเขาจอมแห จังหวัดระยอง