การอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562
0000

      วันที่ 26 ตุลาคม 2561 สพป.ชลบุรี เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Perfessional Learning Community) "ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ" ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 สู่กลุ่มงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมมือร่วมพลังในองค์กรเพื่อวางแผนการขับเคลื่อนพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

อ่านเพิ่มเติม: การอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562

  ประชุมพิจารณาเกลี่ยอัตรากำลังบุคลากรวิทยาศาตร์และคณิตศาสตร์
0000

      วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาเกลี่ยอัตรากำลังบุคลากรวิทยาศาตร์และคณิตศาสตร์ ในการบริหารอัตรากำลังให้เป็นไปอย่างมีระบบ เหมาะสมและมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการและเกิดประโยชน์สูงสุด ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมพิจารณาเกลี่ยอัตรากำลังบุคลากรวิทยาศาตร์และคณิตศาสตร์

  รับชมถ่ายทอดสด "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 41/61 และประชุมสภากาแฟ
0000

      วันที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 07.30 น. สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมทางไกล (Video Conference) รายการ "พุธเช้า ข่าวโรงเรียน"และ รายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 41/2561 ซึ่งออกอากาศทุกวันพุธ โดยมีดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน เพื่อดำเนินการมอบนโยบาย ร่วมทั้งชี้แจงข่าวสารแนวทางการปฏิบัติงาน การเร่งรัดการดำเนินงานไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยประเด็นเด่นพุธเช้าข่าว สพฐ. ในวันที่ 24 ตุลาคม 2561 มีดังนี้.....

อ่านเพิ่มเติม: รับชมถ่ายทอดสด "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 41/61 และประชุมสภากาแฟ

  ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ รัชกาลที่ 5 วันปิยมหาราช
0000

      วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 น. สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และน้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจ พระราชจริยาวัตรของพระองค์ ด้วยความจงรักภักดี ณ ที่ว่าการอำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ รัชกาลที่ 5 วันปิยมหาราช