ร่วมรับชมถ่ายทอดสด รายการ "พุธเช้าข่าวรร." และ "พุธเช้าข่าวสพฐ." และประชุมสภากาแฟ
0000

    วันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 07.30 น. สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมทางไกล (Video Conference) รายการ "พุธเช้า ข่าวโรงเรียน"และ รายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 30/2561 ซึ่งออกอากาศทุกวันพุธ โดยมีดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน เพื่อดำเนินการมอบนโยบาย ร่วมทั้งชี้แจงข่าวสารแนวทางการปฏิบัติงาน การเร่งรัดการดำเนินงานไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยประเด็นเด่นพุธเช้าข่าว สพฐ. ในวันที่ 8 สิงหาคม 2561 มีดังนี้.....

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมรับชมถ่ายทอดสด รายการ "พุธเช้าข่าวรร." และ "พุธเช้าข่าวสพฐ." และประชุมสภากาแฟ

  การประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา
0000

    วันที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2561 เพื่อเกลี่ยอัตรากำลังและจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา

  การประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคลรับย้าย 38 ค. สังกัดสพป.ชลบุรี เขต 2
0000

    วันที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 14.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและประเมินความรู้ความสามารถและความเหมาะสม เพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคลรับย้าย 38 ค. สังกัดสพป.ชลบุรี เขต 2

 ร่วมพิธีมอบรางวัลโครงการโรงเรียนต้นแบบระบบบำบัดน้ำเสียโรงอาหาร
0000

    วันที่ 3 สิงหาคม 2561 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมพิธีและกล่าวต้อนรับในพิธีมอบรางวัลโครงการโรงเรียนต้นแบบระบบบำบัดน้ำเสียโรงอาหาร ตามที่ บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด(มหาชน) ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลโรงเรียนต้นแบบบำบัดน้ำเสียโรงอาหาร โดยมีโรงเรียนในสังกัดสพป.ชลบุรี เขต 2 ผ่านเกณฑ์การพิจารณา จำนวน 2 โรงเรียน ดังนี้ 1. โรงเรียนบ้านตลาดเนินหิน ผ่านเกณฑ์การพิจารณาระดับเพชร ได้รับโล่เกียรติคุณ พร้อมทุนพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 30,000 บาท และ 2. โรงเรียนบ้านทับร้าง ผ่านเกณฑ์การพิจารณาระดับทองแดง ได้รับโล่เกียรติคุณ พร้อมทุนพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 5,000 บาท ซึ่งได้เข้าร่วมพิธีรับรางวัล ณ อาคารกีรติสิริโยธิน ค่ายนวมินทราชินี ตำบลบางทราย อำเภอเมืองชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมพิธีมอบรางวัลโครงการโรงเรียนต้นแบบระบบบำบัดน้ำเสียโรงอาหาร