การประเมินผลการปฎิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ  ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มรร.พานทอง 2
DSC 8823

วันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์  จันทร์ฝาง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนายนุกูล  ชราศรี รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 และนางสุธาทิพย์ วิริยะเกษามงคล ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการ ร่วมรับฟังการรายงานผลการปฎิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567) ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่ม รร.พานทอง 2 ณ ห้องประชุม รร.ชุมชนวัดหนองตำลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: การประเมินผลการปฎิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา...

การประเมินผลการปฎิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ  ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มรร.พนัสนิคม 2
DSC 8823

วันที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์  จันทร์ฝาง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยน.ส.สุรัชดา  ภูรับพา รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 นายเกรียงศักดิ์  ยางเอน  ผอ.รร.วัดแก้วศิลาราม ประธานกลุ่ม รร.พนัสนิคม 2 และนางสุธาทิพย์ วิริยะเกษามงคล ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการ ร่วมรับฟังการรายงานผลการปฎิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567) ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่ม รร.พนัสนิคม 2 ณ ห้องประชุม รร.อนุบาลพนัสศึกษาลัย อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: การประเมินผลการปฎิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา...

กิจกรรม "รวมพลังสรรค์สร้างมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต" สพป.ชลบุรี เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำเดือนเมษายน 2567
DSC 8823

วันที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 08.00 น. นายอดุลย์  จันทร์ฝาง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วย น.ส.สุรัชดา ภูรับพา รอง ผอ.สพป. ชลบุรี เขต 2 ผอ.กลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง สังกัด สพป.ชลบุรี เขต 2 ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรม "รวมพลังสรรค์สร้างมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ บริเวณหน้าเสาธง สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรม "รวมพลังสรรค์สร้างมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต" สพป.ชลบุรี เขต 2...

โครงการค่ายวิชาการเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Open House) ประจำปีการศึกษา 2566
DSC 8823

วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.00 น. น.ส.สุรัชดา  ภูรับพา รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานพร้อมด้วยน.ส.รัษฎากร  อัครจันทร์ ผอ.รร.วัดทุ่งเหียง ประธานกลุ่มรร.พนัสนิคม 3 ร่วมพิธีเปิดโครงการค่ายวิชาการเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Open House) ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีนางปิ่นทอง นิ่มนุช ผอ.รร.บ้านหนองยาง กล่าวรายงาน พร้อมทั้งเยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ตามฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ณ อาคาร 82 ปี (2565) รร.บ้านหนองยาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: โครงการค่ายวิชาการเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Open House) ประจำปีการศึกษา 2566