headcen

ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.สมุทรปราการ เขต 1
 1

วันที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายจิรศักดิ์ สุจิรานุธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสำนักงาน ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 นำโดย นายภูมิ พระรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 พร้อมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าศึกษาดูงานตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และกิจกรรมประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ) ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.สมุทรปราการ เขต 1

ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการ Smart Chonburi เมืองอัจฉริยะ การศึกษาดิจิทัล
 1

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 10.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการ Smart Chonburi เมืองอัจฉริยะ การศึกษาดิจิทัล ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ระหว่าง นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี กับ 12 หน่วยงานพันธมิตร ณ ห้องแก้วเจ้าจอม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการ Smart Chonburi เมืองอัจฉริยะ การศึกษาดิจิทัล

ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 37/2563
 1

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมทางไกล (Video Conference) รายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 37/2563 เพื่อรับทราบแนวนโยบายการบริหารการจัดการศึกษา และดำเนินการประชุมเพื่อสร้างแนวปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพื่อยกระดับคุณภาพ ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 37/2563

ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 6/2563
 1

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 14.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่การศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ครั้งที่ 6/2563 ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 6/2563