headcen

ออกตรวจเยี่ยมการทดลองจัดการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 1

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมการทดลองจัดการศึกษาทางไกลผ่านโทรทัศน์ระบบดิจิทัล รวมทั้งโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม เว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ช่วงก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อจัดเก็บข้อมูลและรับทราบปัญหา

อ่านเพิ่มเติม: ออกตรวจเยี่ยมการทดลองจัดการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 DSC 0051

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ได้ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ในพื้นที่ทำการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เพื่อป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สร้างความปลอดภัยให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้มาติดต่อราชการ

อ่านเพิ่มเติม: ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 18/2563
 DSC 4633

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยรอง ผอ.สพป.ชบ.2 ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมทางไกล (Video Conference) รายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 18/2563 และดำเนินการประชุมเพื่อสร้างแนวปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพื่อยกระดับคุณภาพ ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 18/2563

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2563
 1.1

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2563 ผ่านระบบ Video Conference เพื่อแจ้งนโยบายสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2563