ชมถ่ายทอดสด "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 23/62 และประชุมสภากาแฟ
0000

    วันที่ 5 มิถุนายน 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมทางไกล (Video Conference) รายการ "พุธเช้า ข่าวโรงเรียน" และ รายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 23/2562 ซึ่งออกอากาศทุกวันพุธ เพื่อดำเนินประชุมการมอบนโยบาย ร่วมทั้งชี้แจงข่าวสารแนวทางการปฏิบัติงาน การเร่งรัดการดำเนินงานไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ เวลา 09.00 น. ได้ดำเนินการประชุมการสร้างแนวปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อให้บุคลากรได้พัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ชมถ่ายทอดสด "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 23/62 และประชุมสภากาแฟ

 ประธานเปิดการอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติดรร.ในอ.เกาะจันทร์
0000

    วันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในเขตอำเภอเกาะจันทร์ จัดอบรมระหว่างวันที่ 5 - 7 มิถุนายน 2562 โดยมีลูกเสือ เนตรนารีจากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จำนวน 5 โรงเรียน และโรงเรียนนันทนวิทย์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เข้าร่วมกิจกรรม ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟ้า วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด มีความตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด รู้จักการป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

อ่านเพิ่มเติม: ประธานเปิดการอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติดรร.ในอ.เกาะจันทร์

  ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2562
0000

    วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 07.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 41 รูป เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมีนายณรงค์ เทพเสนา นายอำเภอพนัสนิคม เป็นประธาน มีข้าราชการภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณหน้าหอพระพนัสบดี อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

  การประชุมกลุ่มสามัญประจำปีกลุ่มโรงเรียนเกาะจันทร์ 2 ปีการศึกษา 2562
0000

    วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมกลุ่มสามัญประจำปีกลุ่มโรงเรียนเกาะจันทร์ 2 ปีการศึกษา 2562 และบรรยายพิเศษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะครูในสังกัดกลุ่มโรงเรียนเกาะจันทร์ 2 ได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีความรู้เรื่องกฎ ระเบียบ และสามารถเตรียมตัวเพื่อรับการประเมินวิทยฐานะได้อย่างถูกต้อง ซึ่งวิทยากรประกอบด้วย นางสุธาทิพย์ วิริยะเกษามงคล ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นางสายใจ เหลืองอ่อน นักทรัพยากรบุคคล ให้ความรู้เรื่องการเตรียมตัวเพื่อรับการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ และนายประยุทธ ศรีบุญเรือง นิติกร ให้ความรู้เรื่องกฎหมายและระเบียบที่ควรรู้ ณ ห้องประชุมมัลติมีเดีย โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมกลุ่มสามัญประจำปีกลุ่มโรงเรียนเกาะจันทร์ 2 ปีการศึกษา 2562