รับชมรายการ "พุธเช้า ข่าวโรงเรียน"และ รายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ."
0000

  วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 07.15 น. สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมทางไกล (Video Conference) รายการ "พุธเช้า ข่าวโรงเรียน"และ รายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ซึ่งออกอากาศทุกวันพุธ โดยมีดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน เพื่อดำเนินการมอบนโยบาย ร่วมทั้งชี้แจงข่าวสารแนวทางการปฏิบัติงาน การเร่งรัดการดำเนินงานไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง...

อ่านเพิ่มเติม: รับชมรายการ "พุธเช้า ข่าวโรงเรียน"และ รายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ."

โครงการฝึกอบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพฯ วันที่สอง
0001

  วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. สพป.ชลบุรี เขต 2 จัดโครงการฝึกอบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพในประชาคมอาเซียน สังกัดสพป.ชลบุรี เขต 2 เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ระเบียบกฎหมาย ทักษะการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ ความก้าวหน้าในวิชาชีพ ระบบค่าตอบแทน ตลอดจนลักษณะครูที่ดี ...

อ่านเพิ่มเติม: โครงการฝึกอบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพฯ วันที่สอง

โครงการฝึกอบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพในประชาคมอาเซียน
0000

    วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. สพป.ชลบุรี เขต 2 จัดโครงการฝึกอบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพในประชาคมอาเซียน สังกัดสพป.ชลบุรี เขต 2 เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ระเบียบกฎหมาย ทักษะการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ ความก้าวหน้าในวิชาชีพ ระบบค่าตอบแทน ตลอดจนลักษณะครูที่ดี โดยมีนายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ ...

อ่านเพิ่มเติม: โครงการฝึกอบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพในประชาคมอาเซียน

การอบรมหลักสูตรการอบรมครูด้วยระบบทางไกลตามโครงการบูรณาการสะเต็มฯ
0000

    วันที่ 5 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายจิรศักดิ์ สุจิรานุธรรม รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดงานการอบรมหลักสูตรการอบรมครูด้วยระบบทางไกลผ่าน DLTV, ETV และ OBEC Channel ตามโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM Education) ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีกำหนดการอบรม ณ ศูนย์ฝึกอบรมโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ ในระยะที่ 2 จำนวน 3 ช่วงชั้น คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2561 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ระหว่างวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2561 และระดับประถมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2561

อ่านเพิ่มเติม: การอบรมหลักสูตรการอบรมครูด้วยระบบทางไกลตามโครงการบูรณาการสะเต็มฯ