12082565

ประธานเปิดค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี กลุ่มรร.พนัสนิคม 3
0000

    วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี กลุ่มโรงเรียนพนัสนิคม 3 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560 ในระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ค่ายลูกเสือบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะ มีความสามัคคีและช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน ได้มีโอกาสคิดและลงมือปฏิบัติ แก้ไขปัญหาร่วมกัน ฝึกความเป็นระเบียบวินัย

อ่านเพิ่มเติม: ประธานเปิดค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี กลุ่มรร.พนัสนิคม 3

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
0000

    วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 เพื่อแจ้งนโยบายการปฏิบัติงาน และติดตามการปฏิบัติงานของสถานศึกษา เพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมาย และได้มอบเกียรติบัตรแก่โรงเรียนที่ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 13 โรงเรียน 22 กิจกรรม ณ หอประชุมอาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดนากระรอก
0000

    วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดนากระรอก อำเภอพนัสนิคม เรื่อง การอ่านออกเขียนได้ ของเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในช่วงภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เป็นได้ด้วยความเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม: ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดนากระรอก

ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดเซิดสำราญและมอบทุนการศึกษาฯ
0000

    วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดเซิดสำราญ อำเภอพนัสนิคม และเดินทางไปเยี่ยมบ้านนักเรียน ตามข่าว “เด็กน้อยยอดกตัญญูช่วยตาเก็บขวดขาย” (ข่าวช่อง 3 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561) ซึ่งมีอยู่ 2 ครอบครัว เป็นเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ,3 และ 5 ของโรงเรียนวัดเซิดสำราญ ในการนี้ทางสพป.ชลบุรี เขต 2 ได้มอบทุนการศึกษาให้ครอบครัวของเด็กนักเรียนทั้ง 2 ครอบครัว ครอบครัวละ 2,000 บาท

อ่านเพิ่มเติม: ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดเซิดสำราญและมอบทุนการศึกษาฯ