กิจกรรมกล่าวคำปฎิญญาเขตสุจริตของสพป.ชลบุรี เขต 2
0000

     วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ทุกคน ได้เข้าแถวบริเวณหน้าเสาธง สำนักงานโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อร้องเพลงชาติ สวดมนต์และกล่าวคำปฎิญญาเขตสุจริต เพื่อเป็นการปลูกฝังพฤติกรรมการปฎิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต.....

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมกล่าวคำปฎิญญาเขตสุจริตของสพป.ชลบุรี เขต 2

  1 กรกฎาคม วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561
0000

      วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 นายจิรศักดิ์ สุจิรานุธรรม รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานในกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและการเดินสวนสนามลูกเสือ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ พระผู้ทรงจัดตั้งกิจการลูกเสือไทย.....

อ่านเพิ่มเติม: 1 กรกฎาคม วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561

  ร่วมพบเพื่อนครูการประชุมใหญ่สามัญฯกลุ่มรร.เกาะจันทร์
0000

      วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 11.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมพบเพื่อนครูและบรรยายพิเศษ การประชุมใหญ่สามัญประจำปีการศึกษา 2561 ของกลุ่มโรงเรียนเกาะจันทร์ โดยวัตถุประสงค์เพื่อวางแผนการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการศึกษาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนเสริมสร้างความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีของบุคลากรภายในกลุ่ม ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมพบเพื่อนครูการประชุมใหญ่สามัญฯกลุ่มรร.เกาะจันทร์

  ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดเขาวนาพุทธราม
0000

      วันที่ 29 มิถุนายน 2561 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ได้ออกตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด ได้แก่ โรงเรียนวัดเขาวนาพุทธราม อำเภอเกาะจันทร์ เพื่อกำกับดูแลสถานศึกษาในเขตพื้นที่ในการบริหารการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พร้อมให้ขวัญกำลังใจแก่ครู นักเรียนในโรงเรียน

อ่านเพิ่มเติม: ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดเขาวนาพุทธราม