การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูฯ เพื่อเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 และผลปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนเกาะจันทร์ 2
2 230202 10

วันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2566  ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นายธราธิป  วงษ์แก้ว รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการ ลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 และผลปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนเกาะจันทร์ 2 ณ ห้องประชุมต้นรกฟ้า โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟ้า (ประสงค์ราษฎร์สงเคราะห์) อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูฯ เพื่อเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2...

การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครู สังกัดสพป.ชลบุรี เขต 2 (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566
2 230202 10

วันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2566  เวลา 13.30 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 มอบหมายให้ น.ส.สุรัชดา  ภูรับพา รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนางสุธาทิพย์ วิริยะเกษามงคล ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และคณะกรรมการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครู สังกัดสพป.ชลบุรี เขต 2...

การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพป.ชลบุรี เขต 2 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566
2 230202 10

วันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2566  เวลา 09.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 มอบหมายให้ น.ส.สุรัชดา  ภูรับพา รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนางสุธาทิพย์ วิริยะเกษามงคล ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และคณะกรรมการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพป.ชลบุรี เขต 2 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้อง ประชุมคุ้มครอง สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา...

โครงการค่ายทักษะชีวิต ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
2 230202 10

วันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2566  เวลา 09.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นายธราธิป  วงษ์แก้ว รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมโครงการค่ายทักษะชีวิต ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยมีนางศิริพร ฉลอง ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: โครงการค่ายทักษะชีวิต ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา