ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสพป.ศรีสะเกษ เขต 4
0000

    วันที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ อาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 นายจิรศักดิ์ สุจิรานุธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พร้อมเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 นำโดยนายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 พร้อมคณะ เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาองค์กรด้วยการจัดการความรู้ (KM) และโครงการคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการแต่ละกลุ่มงานเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสพป.ศรีสะเกษ เขต 4

  การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการโรงเรียนประชารัฐ รุ่นที่ 2 ประจำปี 2562 หลักสูตร "การจัดการเรียนรู้เพื่อบ่มเพาะอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียง"
0000

    วันที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการโรงเรียนประชารัฐ รุ่นที่ 2 ประจำปี 2562 หลักสูตร "การจัดการเรียนรู้เพื่อบ่มเพาะอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียง" เพื่อพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาให้เข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถูกต้อง ชัดเจน สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ผู้เข้าร่วมการอบรม ประกอบด้วยครูจากโรงเรียนบ้านคลองตาเพชร และโรงเรียนวัดวรพรตสังฆาวาส ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก บริษัท เอสซีจี โดยมีนายธีรเชษฐ์ ป้องจันมณีสกุล ผู้ประสานงานภาคกลาง ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ พร้อมคณะ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ซึ่งกำหนดจัดอบรมระหว่างวันที่ 4 - 5 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการโรงเรียนประชารัฐ รุ่นที่ 2 ประจำปี 2562 หลักสูตร...

  รับชมถ่ายทอดสด "พุธเช้า ข่าวสพฐ." และประชุมสภากาแฟ
0000

    วันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 07.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยรอง ผอ. ผอ.กลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมทางไกล (Video Conference) รายการ "พุธเช้า ข่าวโรงเรียน"และ รายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 14/2562 ซึ่งออกอากาศทุกวันพุธ โดยมีดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน เพื่อดำเนินการมอบนโยบาย ร่วมทั้งชี้แจงข่าวสารแนวทางการปฏิบัติงาน การเร่งรัดการดำเนินงานไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยประเด็นเด่นพุธเช้าข่าว สพฐ. ในวันที่ 3 เมษายน 2562 มีดังนี้.....

อ่านเพิ่มเติม: รับชมถ่ายทอดสด "พุธเช้า ข่าวสพฐ." และประชุมสภากาแฟ

  กิจกรรมกล่าวคำปฎิญญาเขตสุจริตของสพป.ชลบุรี เขต 2
0000

    วันที่ 2 เมษายน 2562 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้าง ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ทุกคน ได้เข้าแถวบริเวณหน้าเสาธง สำนักงานโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อร้องเพลงชาติ สวดมนต์และกล่าวคำปฎิญญาเขตสุจริต เพื่อเป็นการปลูกฝังพฤติกรรมการปฎิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และไม่ทนต่อการทุจริต พัฒนาให้เป็นวัฒนธรรมและค่านิยมของหน่วยงาน ตามโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมกล่าวคำปฎิญญาเขตสุจริตของสพป.ชลบุรี เขต 2