พิธีถวายราชสดุดี "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2562
000

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายจิรศักดิ์ สุจิรานุธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2562 โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมประกอบด้วย กลุ่มลูกเสือโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย โรงเรียนวัดใหม่ท่าโพธิ์ โรงเรียนวัดหนองกะขะ และโรงเรียนวัดชุมแสงศรีวนาราม ณ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย อำเภอพนัสนิคม

อ่านเพิ่มเติม: พิธีถวายราชสดุดี "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2562

 การอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ประจำเดือนพฤศจิกายน
DSC 0592

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) "ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ" ประจำเดือนพฤศจิกายน สู่กลุ่มงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมมือร่วมพลังในองค์กรเพื่อวางแผนการขับเคลื่อนพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพต่อไป โดยมีนายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธาน ในการนี้ได้มีการร้องเพลงและร่วมอวยพรวันเกิดให้แก่เจ้าหน้าที่ในสำนักงานที่มีวันเกิดในเดือนพฤศจิกายน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานทุกคน ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ประจำเดือนพฤศจิกายน

ร่วมเปิดงานมินิมาราธอน Run For Kid บ้านทรายมูล
000

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 เวลา 06.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พร้อมบุคลากรในสังกัดร่วมเปิดงานและร่วมวิ่ง Run For Kid บ้านทรายมูล มินิมาราธอน ครั้งที่ 1 โดยมีนายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน สำหรับการจัดกิจกรรมวิ่งในครั้งนี้เพื่อจัดสร้างห้องสมุดโรงเรียนบ้านทรายมูล ณ โรงเรียนบ้านทรายมูล อำเภอพนัสนิคม

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมเปิดงานมินิมาราธอน Run For Kid บ้านทรายมูล

MOU โครงการบูรณาการจัดการเรียนรู้ร่วมกับการทำงานในสถานประกอบการฯ
000

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบูรณาการจัดการเรียนรู้ร่วมกับการทำงานในสถานประกอบการเขตจังหวัดชลบุรี สำหรับสร้างแรงจูงใจในการเรียนอาชีวศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ระหว่าง สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี กับมหาวิทยาลัยบูรพา ณ ห้องประชุมโรงแรมบางแสนเฮอริเทจ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: MOU โครงการบูรณาการจัดการเรียนรู้ร่วมกับการทำงานในสถานประกอบการฯ