การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและประเมินความรู้ความสามารถฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
0000

วันที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและประเมินความรู้ความสามารถและความเหมาะสมเพื่อย้ายโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ การโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการอื่นไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและประเมินความรู้ความสามารถฯ ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและประเมินความรู้ความสามารถฯ...

  งานแสดงมุทิตาจิตการเกษียณอายุราชการของ รร.บ้านหนองไผ่ และรร.บ้านเกาะโพธิ์(วันครู2500)
0000

วันที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตการเกษียณอายุราชการของนายสัมพันธ์ จินดาเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่ ณ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ (ยอดราษฎร์บำรุง) และเวลา 10.30 น. ให้เกียรติเป็นประธานงานแสดงมุทิตาจิตการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครู จำนวน 2 คน ณ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ (วันครู2500) เพื่อเป็นการแสดงความยินดียกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูที่ได้ปฏิบัติงานมาจนครบวาระเกษียณอายุราชการอย่างทุ่มเทเสียสละทั้งกำลังกาย กำลังใจ จนประสบความสำเร็จ

อ่านเพิ่มเติม: งานแสดงมุทิตาจิตการเกษียณอายุราชการของ รร.บ้านหนองไผ่ และรร.บ้านเกาะโพธิ์(วันครู2500)

  ประชุมสัมมนาการนำนโยบายสู่การปฏิบัติกับการพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
000

วันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดนิทรรศการการนำนโยบายสู่การปฏิบัติกับการพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยมีนายเต็ม เสืออ่วม ประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่ การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 8 กล่าวรายงาน ทั้งนี้ นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ...

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมสัมมนาการนำนโยบายสู่การปฏิบัติกับการพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก...

  ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ."ครั้งที่ 38/2562
000

วันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 มอบหมายให้นางพรรณนภา โกศรี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เป็นประธานการร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมทางไกล (Video Conference) รายการ "พุธเช้า ข่าวโรงเรียน"และ รายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 38/2562 ซึ่งออกอากาศทุกวันพุธ เพื่อดำเนินการประชุมการมอบนโยบาย รวมทั้งชี้แจงข่าวสารแนวทางการปฏิบัติงานการเร่งรัดการดำเนินงานไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ."ครั้งที่ 38/2562