ต้อนรับคณะจากโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
001 fweb
 

วันที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายจิรศักดิ์ สุจิรานุธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนายภมร หลอดแพง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 และผู้อำนวยการกลุ่มในสังกัด ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ต้อนรับคณะจากโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี

ตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที 3 ปีการศึกษา 2562
1
 

วันที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ศึกษานิเทศก์ และผู้อำนวยการกลุ่มในสังกัด ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 เพื่อติดตามการดำเนินงานและให้กำลังใจคณะกรรมการและนักเรียนในสังกัด จำนวน 112 โรงเรียน ซึ่งโรงเรียนในสังกัดได้ดำเนินการตามระเบียบของสำนักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

อ่านเพิ่มเติม: ตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที 3 ปีการศึกษา 2562

ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ."ครั้งที่ 9/2563
1
 

วันที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 น นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยรอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมทางไกล (Video Conference) รายการ "พุธเช้า ข่าวโรงเรียน"และ รายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 9/2563 ซึ่งออกอากาศทุกวันพุธ เพื่อดำเนินการประชุมการมอบนโยบาย ร่วมทั้งชี้แจงข่าวสารแนวทางการปฏิบัติงานการเร่งรัดการดำเนินงานไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ."ครั้งที่ 9/2563

  ประชุม conference ทบทวนมติ ก.ค.ศ. ว 13/25561
 

วันที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วย รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ร่วมประชุมทางไกล (Video Conference) ชี้แจงและสร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้กับบุคลากรในสังกัด สพฐ.ทราบ เรื่องการทบทวนมติ ก.ค.ศ. กรณีเป็นผู้ไม่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 13/2556 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และหลักเกณฑ์และวิธีการอื่นที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ประชุม conference ทบทวนมติ ก.ค.ศ. ว 13/2556