รองฯสพป.ชบ2​ นำคณะผู้เชี่ยวชาญสพฐ.ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการสนทนากลุ่ม(Focus Group) ​ และ​สัมภาษณ์ในส่วนของกลุ่มสถานศึกษา
6

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผอ. สพป.ชลบุรี เขต 2 มอบหมายให้ น.ส.สุรัชดา ภูรับพา รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 น.ส.สว่าง จันทุมมี ศึกษานิเทศ น.ส.นวลพร สุวรรณ นายสมรัฐ บัวทอง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ร่วมต้อนรับพร้อมทั้งนำคณะผู้เชี่ยวชาญ สพฐ.ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการสนทนากลุ่ม (Focus Group)  และสัมภาษณ์ในส่วนของกลุ่มสถานศึกษา ณ​ โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟ้า​ และโรงเรียนบ้านเขาสัตตพรหม อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: รองฯสพป.ชบ2 นำคณะผู้เชี่ยวชาญสพฐ.ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการสนทนากลุ่ม(Focus Group)...

สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 21/2565
6

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 น. นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผอ. สพป.ชลบุรี เขต 2 ประธานที่ประชุม พร้อมด้วย น.ส.ปุณยนุช  ดวงศรี รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และผู้แทน ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 21/2565  เพื่อรับทราบแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการการศึกษา ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ ชั้น 3 สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 21/2565

สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
6

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผอ. สพป.ชลบุรี เขต 2 มอบหมายให้น.ส.สุรัชดา ภูรับพา รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน โดยมีนางอาภรณ์  ใหม่มงคล นายอำเภอบ้านบึง เป็นประธานเปิดงาน และร้อยตำรวจตรี สัณฐิติ ธรรมใจ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี ผู้แทนคณะทำงานฯ คณะที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ถนนเทศบาลสาย 3 บริเวณหน้าโรงเรียนกุญแจคริสเตียน ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

การตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฯ
6

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผอ. สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนายธราธิป  วงษ์แก้ว  รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 นายอัคคกฤต เชยชิต ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน  นางศิริพร ฉลอง ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมการประชุมการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2565 ของสถานศึกษาในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 8 จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวเจริญวรรณ หนูนาค) และคณะ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting ณ ห้องประชุม "Video Conference" สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ...