ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสวัสดิการ ครั้งที่ 6/2564
  DSC0673

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 6/2564 ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสวัสดิการ ครั้งที่ 6/2564

ร่วมรับชมรายการ " พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 23/2564
  DSC0673

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ร่วมรับชมการประชุมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 23/2564 ผ่านช่องทาง OBEC Channel เพื่อรับทราบแนวนโยบายการบริหารการจัดการศึกษา และดำเนินการประชุมเพื่อสร้างแนวปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพื่อยกระดับคุณภาพ ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมรับชมรายการ " พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 23/2564

สพป.ระยอง เขต 2 ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน
  DSC0673

วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายณัฐพงษ์ วงษ์แก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน , การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และการดำเนินงานของกองทุนข้าราชการและลูกจ้างประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 และนวัตกรรมของกองทุน (รูปแบบการบริหารงาน PHANAT MODEL) ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: สพป.ระยอง เขต 2 ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน

ประชุมคณะกรรมการประเมินความพร้อมในการขอเปิดห้องเรียนพิเศษ ครั้งที่ 1/2564
  DSC0673

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินความพร้อมในการขอเปิดห้องเรียนพิเศษ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมคณะกรรมการประเมินความพร้อมในการขอเปิดห้องเรียนพิเศษ ครั้งที่ 1/2564