การประชุมขับเคลื่อนแผนการยกระดับผลการประเมินจากโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) กลุ่มผู้อำนวยการสำนักงานพื้นที่การศึกษา (ครั้งที่ 2)
DSC 8823

วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. นายนุกูล  ชราศรี รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วย น.ส.อรุณรัตน์  เหลืองปัญญากุล ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนแผนการยกระดับผลการประเมินจากโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) กลุ่มผู้อำนวยการสำนักงานพื้นที่การศึกษา (ครั้งที่ 2) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม Conference ชั้น 3  สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมขับเคลื่อนแผนการยกระดับผลการประเมินจากโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA)...

การประเมินผลการปฎิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ  ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มรร.บ่อทอง 1
DSC 8823

วันที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์  จันทร์ฝาง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนายธราธิป  วงษ์แก้ว รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 น.ส.สายใจ  ปรีดา  ผอ.รร.บ้านธรรมรัตน์ ประธานกลุ่ม รร.บ่อทอง 1 และนางสุธาทิพย์ วิริยะเกษามงคล ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการ ร่วมรับฟังการรายงานผลการปฎิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567) ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่ม รร.บ่อทอง 1 ณ ห้องประชุม รร.บ้านธรรมรัตน์ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: การประเมินผลการปฎิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา...

การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ครั้งที่ 4/2567
DSC 8823

วันที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น.นายอดุลย์  จันทร์ฝาง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายธราธิป  วงษ์แก้ว รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 นางสุธาทิพย์ วิริยะเกษามงคล ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และคณะอนุกรรมการ เข้าร่วมการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ครั้งที่ 4/2567 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล Zoom Meeting โดยมี นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ประธาน อ.ก.ค.ศ. เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม Conference ชั้น 3 สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ครั้งที่ 4/2567

การประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 3/2567
DSC 8823

วันที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายนุกูล  ชราศรี รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 3/2567 ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 3/2567