พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
DSC 0000

    วันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 17.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมีนายณรงค์ เทพเสนา นายอำเภอพนัสนิคม เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาประชาคมอำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์...

  งานทอดผ้าป่าการศึกษา โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์
0000

    วันที่ 11 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 มอบหมาย นายภูเบศ พลชัย ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ร่วมงานทอดผ้าป่าการศึกษา โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและปรับปรุง อาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อม ให้สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย ใช้งานได้อย่างเหมาะสม ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน รวมทั้งบริการแก่ชุมชน โดยมีนายอนันต์ ปรีดาสุทธิจิตต์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เขตอำเภอเกาะจันทร์ เป็นประธานในพิธี ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: งานทอดผ้าป่าการศึกษา โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์

  งานแสดงความยินดีฯ งานเกษียณ และต้อนรับผู้บริหารสถานศึกษาใหม่
0000

    วันที่ 9 สิงหาคม 2562 สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอพนัสนิคม ร่วมกันจัดงานแสดงความยินดีให้กับนายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ในโอกาสได้เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่เชี่ยวชาญ และงานเกษียณอายุราชการผู้บริหารสถานศึกษาในเขตอำเภอพนัสนิคม และยินดีต้อนรับผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ จำนวน 36 คน ซึ่งบรรจุเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา ทั้งนี้มีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ และกิจกรรมสังสรรค์ เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี และสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร ณ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2Mchs4R

อ่านเพิ่มเติม: งานแสดงความยินดีฯ งานเกษียณ และต้อนรับผู้บริหารสถานศึกษาใหม่

  โครงการประชุมปฏิบัติการขยายผลการใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline
0000

    วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการประชุมปฏิบัติการขยายผลการใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline ตามกระบวนงานคู่มือสำหรับประชาชนระดับสถานศึกษา วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในการใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offine ได้อย่างถูกต้อง.....

อ่านเพิ่มเติม: โครงการประชุมปฏิบัติการขยายผลการใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline