ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน สพป.ชลบุรี เขต 21
 

วันที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 มอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้กับรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ และผู้อำนวยการกลุ่ม เพื่อให้การปฏิบัติงานภายในสำนักงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน สพป.ชลบุรี เขต 2

  กิจกรรมกล่าวคำปฎิญญาเขตสุจริตของสพป.ชลบุรี เขต 21
 

วันที่ 2 มีนาคม 2563 ข้าราชการและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ได้เข้าแถวบริเวณหน้าเสาธง สำนักงานโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อร้องเพลงชาติ สวดมนต์และกล่าวคำปฎิญญาเขตสุจริต เพื่อเป็นการปลูกฝังพฤติกรรมการปฎิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และไม่ทนต่อการทุจริต พัฒนาให้เป็นวัฒนธรรมและค่านิยมของหน่วยงาน ตามโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมกล่าวคำปฎิญญาเขตสุจริตของสพป.ชลบุรี เขต 2

ร่วมงานมินิมาราธอน NONG CHUMHED LOVE-RUN 2020 โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด
000
 

วันที่ 1 มีนาคม 2563 เวลา 06.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมงานวิ่งมินิมาราธอน NONG CHUMHED LOVE-RUN 2020 ณ โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด อำเภอเกาะจันทร์

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมงานมินิมาราธอน NONG CHUMHED LOVE-RUN 2020 โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด

งานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โรงเรียนวัดบ้านศาลา
1
 

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โดยมี นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี ซึ่งวัตถุประสงค์ของการทอดผ้าป่าในครั้งนี้เพื่อทำรั้ว-ป้ายโรงเรียน ปรับปรุงอาคารเรียน ระบบสาธารณูปโภค ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบโรงเรียน และนำเงินสมทบเป็นค่าจ้างครูอัตราจ้าง ณ โรงเรียนวัดบ้านศาลา

อ่านเพิ่มเติม: งานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โรงเรียนวัดบ้านศาลา