การประชุมกลุ่มสามัญของสมาคมครูอำเภอบ่อทอง ประจำปี 2562
0000

วันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมกลุ่มสามัญของสมาคมครูอำเภอบ่อทอง ประจำปี 2562 และบรรยายพิเศษ เพื่อให้ความรู้แก่ข้าราชการครูในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ครูที่ดีและปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยของข้าราชการครู ทั้งนี้ได้ร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการ ณ ห้องประชุม โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมกลุ่มสามัญของสมาคมครูอำเภอบ่อทอง ประจำปี 2562

  โครงการสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
000

วันที่ 21 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายจิรศักดิ์ สุจิรานุธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมโครงการสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ได้มอบประกาศเกียรติบัตรแก่โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปี 2562... 

อ่านเพิ่มเติม: โครงการสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  การประชุมคณะกรรมการการจัดนิทรรศการการนำนโยบายสู่การปฏิบัติกับการพัฒนาการจัดการศึกษาฯ
0000

วันที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการจัดนิทรรศการการนำนโยบายสู่การปฏิบัติกับการพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมคณะกรรมการการจัดนิทรรศการการนำนโยบายสู่การปฏิบัติกับการพัฒนาการจัดการศึกษาฯ

 ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสพป.สมุทรสงคราม
000

วันที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสำนักงาน ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม นำโดย ดร.พิศิทธิ์ แพงศรีนิธิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม พร้อมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีรับการประะเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA) และการปฏิบัติงานของทุกกลุ่มงาน เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในองค์กร ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสพป.สมุทรสงคราม