ร่วมรับชมรายการ " พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 22/2564
  DSC0673

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ร่วมรับชมการประชุมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 22/2564 ผ่านช่องทาง OBEC Channel เพื่อรับทราบแนวนโยบายการบริหารการจัดการศึกษา ในเวลาต่อมา นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ได้ประชุมสร้างแนวปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพื่อยกระดับคุณภาพ ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมรับชมรายการ " พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 22/2564

ตรวจเยี่ยม ติดตามความพร้อมวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
  DSC0673

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ออกตรวจเยี่ยม ติดตามความพร้อมวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู ในการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนบ้านคลองโค , โรงเรียนสวนป่าคลองตาเพชรบน และโรงเรียนบ้านคลองปริง

อ่านเพิ่มเติม: ตรวจเยี่ยม ติดตามความพร้อมวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  DSC0673

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี โดยมี นายสุพรรณ หาญธุจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 เป็นประธาน ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประชุมชี้แจงแนวทางการนิเทศ และติดตามความพร้อมวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
  DSC0673

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการนิเทศ และติดตามความพร้อมวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมชี้แจงแนวทางการนิเทศ และติดตามความพร้อมวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564