การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อ.พานทอง
DSC 8823

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น.นายนุกูล  ชราศรี รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ลงพื้นที่ออกนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ณโรงเรียนบ้านบางหัก โรงเรียนวัดหนองกะขะ และโรงเรียนวัดห้วยยาง อ.พานทอง จ.ชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อ.พานทอง

พิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่ม 43 ฉบับพระราชทาน
DSC 8823

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น.นายนุกูล  ชราศรี รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมพิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่ม 43 ฉบับพระราชทาน ณ หอประชุมพระยาสัจจา ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: พิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร...

การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ครั้งที่ 2/2567
DSC 8823

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น.นายอดุลย์  จันทร์ฝาง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นางสุธาทิพย์ วิริยะเกษามงคล ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และคณะอนุกรรมการ เข้าร่วมการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ครั้งที่ 2/2567 โดยมี นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ประธาน อ.ก.ค.ศ. เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมคุ้มครอง ชั้น 1 สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ครั้งที่ 2/2567

การประชุมพิจารณางบประมาณ รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
DSC 8823

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์  จันทร์ฝาง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วย น.ส.สุรัชดา  ภูรับพา รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 และคณะกรรมการ เข้าร่วมการประชุมพิจารณางบประมาณ รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ ชั้น 3 สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมพิจารณางบประมาณ รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567