เลขาธิการ กพฐ. มอบนโยบายการขับเคลื่อนการบริหารคุณภาพการศึกษาฯ
000 2

วันที่ 20 พ.ย.62 เวลา 09.00 น. นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) มอบนโยบายการขับเคลื่อนการบริหารคุณภาพการศึกษาแก่ผู้บริหารการศึกษาในกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 8,9 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ตามนโยบายการขับเคลื่อนการบริหารคุณภาพการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการสร้างความเข้าใจในนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ...

อ่านเพิ่มเติม: เลขาธิการ กพฐ. มอบนโยบายการขับเคลื่อนการบริหารคุณภาพการศึกษาฯ

ร่วมรับชม"พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 45/2562
000

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. นายจิรศักดิ์ สุจิรานุธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมทางไกล (Video Conference) รายการ "พุธเช้า ข่าวโรงเรียน"และ รายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 45/2562 ซึ่งออกอากาศทุกวันพุธ เพื่อดำเนินการประชุมการมอบนโยบาย ร่วมทั้งชี้แจงข่าวสารแนวทางการปฏิบัติงาน การเร่งรัดการดำเนินงานไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ เวลา 09.00 น. ประชุมการสร้างแนวปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อให้บุคลากรได้พัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมรับชม"พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 45/2562

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 9/2562
000

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 เพื่อแจ้งนโยบายการปฏิบัติงาน และติดตามการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ให้งานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมาย ในการนี้ บริษัท สยามสไมล์ โบรกเกอร์ จำกัด... 

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 9/2562

ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา ปี 2562
000

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2562 โดยกลุ่มนโยบายและแผน ได้รวบรวมผลการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมต่างๆของ สพป.ชบ.เขต 2 และสรุปสาระสำคัญให้คณะกรรมการพิจารณา ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา ปี 2562