ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 12/2562
000

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 12/2562 ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2ประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 12/2562

ประชุมคณะกรรมการจัดสอบ O-Net ชั้น ป.6 และม.3
000

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปี การศึกษา 2562 ระดับศูนย์สอบ โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ กำหนดสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมคณะกรรมการจัดสอบ O-Net ชั้น ป.6 และม.3

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่
000

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สำนักงาน สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่

ประชุมพิจารณาโรงเรียนที่เหมาะสมรับการจัดสรรงบฯหนังสือพระราชนิพนธ์ตามรอยพระราชจริยวัตรฯ
000

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายจิรศักดิ์ สุจิรานุธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมโครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตรฯ โดยพิจารณาโรงเรียนที่เหมาะสมรับการจัดสรรงบประมาณหนังสือพระราชนิพนธ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมพิจารณาโรงเรียนที่เหมาะสมรับการจัดสรรงบฯหนังสือพระราชนิพนธ์ตามรอยพระราชจริยวัตรฯ