การสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอน ฯ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
S 10444810

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.00 น. นายยอดรัก  บุรวัฒน์ ผอ. สพป.ชลบุรี เขต 2 มอบหมายให้นายธราธิป  วงษ์แก้ว รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วย น.ส.สุรัชดา  ภูรับพา รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2  และคณะกรรมการ เข้าร่วมการประชุมเพื่อสัมภาษณ์คัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ การโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพป. ชลบุรี เขต 2 ณ ห้องประชุมคุ้มครอง ชั้น 1 สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอน ฯ...

การประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PAQA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
S 10444810

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายยอดรัก  บุรวัฒน์ ผอ. สพป.ชลบุรี เขต 2 มอบหมายให้นายนุกูล  ชราศรี รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม/หน่วย ผู้แทน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PAQA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ ชั้น 3 สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PAQA)...

การประชุมคณะกรรมการประเมินความรู้ความสามารถและความเหมาะตามองค์ประกอบการประเมินและตัวชี้วัดที่กำหนด สังกัดสพป.ชลบุรี เขต 2
S 10444810

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายยอดรัก  บุรวัฒน์ ผอ. สพป.ชลบุรี เขต 2 ประธานที่ประชุม พร้อมด้วย น.ส.สุรัชดา  ภูรับพา รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2  และคณะกรรมการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประเมินความรู้ความสามารถและความเหมาะตามองค์ประกอบการประเมิน และตัวชี้วัดที่กำหนด สังกัดสพป.ชลบุรี เขต 2 ณ ห้องประชุมคุ้มครอง ชั้น 1 สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมคณะกรรมการประเมินความรู้ความสามารถและความเหมาะตามองค์ประกอบการประเมิน...

การประชุม สพท.สัญจร พบเพื่อนครู กลุ่ม รร.พานทอง 2
S 10444810

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายยอดรัก  บุรวัฒน์ ผอ. สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนายธราธิป  วงษ์แก้ว น.ส.สุรัชดา  ภูรับพา นายนุกูล  ชราศรี รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2  ผอ.กลุ่ม/หน่วย  ศึกษานิเทศก์ และ ก.ต.ป.น. สพป.ชลบุรี เขต 2 เข้าร่วมการประชุม สพท.สัญจร พบเพื่อนครู กลุ่ม รร.พานทอง 2  เพื่อพบปะแลกเปลี่ยน และมอบนโยบายด้านการบริหาร และการจัดการศึกษาให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา และครู ณ รร.วัดโป่งตามุข อ.พานทอง จ.ชลบุรี และโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก นายกฤตภัค วิวัตรชัย ผอ. ส.ก.ส.ค.จ.ชลบุรี ร่วมประชุมสัญจรในวันนี้ด้วย

อ่านเพิ่มเติม: การประชุม สพท.สัญจร พบเพื่อนครู กลุ่ม รร.พานทอง 2