12082565

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอเกาะจันทร์ ครั้งที่ 12/2565
6

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายยอดรัก  บุรวัฒน์ ผอ. สพป.ชลบุรี เขต 2 มอบหมายให้ น.ส.สว่าง  จันทุมมี ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการประชุมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้งที่ 12/2565 ณ ศาลาประชาคมอำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอเกาะจันทร์...

การประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสตีมศึกษา (STEAM Education) ฯ
6

วันที่ 1 ธันวาดม 2565 เวลา 09.00 น. นายยอดรัก  บุรวัฒน์ ผอ. สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วย น.ส. สุรัชดา ภูรับพา รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 นางพรพินิจ  เสืออ่วม ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสตีมศึกษา (STEAM Education) เพื่อส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG ผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพ (video conference) ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ ชั้น 3 สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสตีมศึกษา (STEAM...

การประชุมหารือ เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจ้างครู จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.ชลบุรี เขต 2
6

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. นายยอดรัก  บุรวัฒน์ ผอ. สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมหารือ เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจ้างครู จากอบจ.ชลบุรี เครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.ชลบุรี เขต 2 โดยมีนายกรกิจ เจริญสุข ผอ.รร.บ้านแปลงกระถินประธานเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.ชบ 2 และนายอัคคกฤต เชยชิต ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน  เป็นผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วย ผอ.รร./ผู้แทน เครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กเข้าร่วมประชุม จำนวน 60 คน ณ ห้องประชุม อาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมหารือ เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจ้างครู จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี...

การประชุมชี้แจงการดำเนินงาน “โครงการดำเนินงานและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนตามมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2565” ครั้งที่ 1/2565
6

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายยอดรัก  บุรวัฒน์ ผอ. สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วย น.ส. สุรัชดา ภูรับพา รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 นางพรพินิจ  เสืออ่วม ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการดำเนินงาน “โครงการดำเนินงานและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนตามมาตรฐานห้องสมุดโรงเรียนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2565” ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องสำนักงานลูกเสือ ชั้น3 สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมชี้แจงการดำเนินงาน...