headcen

ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 17/2563
 1

วันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 08.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยรอง ผอ.สพป.ชบ.2 ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมทางไกล (Video Conference) รายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 17/2563 และดำเนินการประชุมเพื่อสร้างแนวปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพื่อยกระดับคุณภาพ ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 17/2563

ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 16/2563
 1

วันที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 08.00 น. นายภมร หลอดแพง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมทางไกล (Video Conference) รายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 16/2563 ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 16/2563

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาผ่านระบบ Video conference1
 

วันที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2563 ผ่านระบบ Video Conference เพื่อแจ้งนโยบายสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 >>บันทึกการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา<<

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาผ่านระบบ Video conference

ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ."ครั้งที่ 15/25631
 

วันที่ 15 เมษายน 2563 เวลา 08.00 น. นายดนตรี มีเบ้า รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมทางไกล (Video Conference) รายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 15/2563 ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ."ครั้งที่ 15/2563