การประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อมูลรายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนในการประเมินตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย ตำแหน่งย้ายผู้บริหารสถานศึกษาประจำปี พ.ศ.2566 สังกัดสพป.ชลบุรี เขต 2 ครั้งที่ 1/2566
2 230202 10

วันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2566  เวลา 15.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 มอบหมายให้ น.ส.สุรัชดา  ภูรับพา รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วย คณะกรรมการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อมูลรายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนในการประเมินตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย ตำแหน่งย้ายผู้บริหารสถานศึกษาประจำปี พ.ศ.2566 สังกัดสพป.ชลบุรี เขต 2 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมภิญโญ ชั้น 3 สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ...

การประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อมูลการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูสังกัดสพป.ชลบุรี เขต 2 (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2566ครั้งที่ 1/2566
2 230202 10

วันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2566  เวลา 13.30 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 มอบหมายให้ น.ส.สุรัชดา  ภูรับพา รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วย คณะกรรมการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อมูลการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566 และในโอกาสนี้ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ได้เข้าร่วมรับฟังการประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อมูลการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสพป.ชลบุรี...

สพป.ชลบุรี เขต 2 เตรียมความพร้อมในการจัดสถานที่ในการจัดงานโครงการ ประชุม อบรมพัฒนาฯ กิจกรรมที่ 8 การประชุมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูฯ สังกัด สพป.ชลบุรี เขต 2
2 230202 10

วันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2566  เวลา 15.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วย น.ส.สุรัชดา ภูรับพา นายนุกูล ชราศรี รอง ผอ. สพป.ชลบุรี เขต 2 เยี่ยมให้กำลังใจคณะกรรมการ และคณะครู ในการจัดเตรียมสถานที่ในการจัดงานโครงการ ประชุม อบรมพัฒนาฯ กิจกรรมที่ 8 การประชุมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.ชลบุรี เขต 2 ณ หอประชุมอาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: สพป.ชลบุรี เขต 2 เตรียมความพร้อมในการจัดสถานที่ในการจัดงานโครงการ ประชุม อบรมพัฒนาฯ กิจกรรมที่ 8...

สพป.ชลบุรี เขต 2 รับตรวจประเมินผลการดำเนินงานตามแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผอ.สพท. วิทยฐานะ ผอ.สพท.เชี่ยวชาญ
2 230202 10

วันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2566  เวลา 08.30 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายธราธิป  วงษ์แก้ว น.ส.สุรัชดา  ภูรับพา นายนุกูล  ชราศรี รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ผอ.กลุ่ม/หน่วย ผู้แทน ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังรายงานผลการดำเนินงานตามแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผอ.สพท. วิทยฐานะ ผอ.สพท.เชี่ยวชาญ ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั้นวิเศษ ชั้น 3 สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: สพป.ชลบุรี เขต 2 รับตรวจประเมินผลการดำเนินงานตามแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)...