ประธานคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูฯ ครั้งที่ 1/2562
0000

  วันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสพป.ชลบุรี เขต 2 ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562) ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ประธานคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูฯ

  การประชุมคณะกรรมการประเมินโรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงตนอยู่ได้ด้วยตนเอง (Stand Alone)
0000

  วันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินโรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงตนอยู่ได้ด้วยตนเอง (Stand Alone) ของสพป.ชลบุรี เขต 2 ที่มีความพร้อมหรือมีความจำเป็น ที่จะต้องดำรงอยู่ในปีการศึกษา 2562 ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ต้องการจะพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในระดับโรงเรียนทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมคณะกรรมการประเมินโรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงตนอยู่ได้ด้วยตนเอง (Stand Alone)

  ร่วมประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
0000

    วันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ร่วมประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นางปัทมา วีระวานิช) เขตตรวจราชการที่ 8 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 จังหวัดชลบุรี พร้อมคณะ ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

 รับชมถ่ายทอดสด "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 12/62 และประชุมสภากาแฟ
0000

    วันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 07.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยรอง ผอ. ผอ.กลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมทางไกล (Video Conference) รายการ "พุธเช้า ข่าวโรงเรียน"และ รายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 12/2562 ซึ่งออกอากาศทุกวันพุธ โดยมีดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน เพื่อดำเนินการมอบนโยบาย ร่วมทั้งชี้แจงข่าวสารแนวทางการปฏิบัติงาน การเร่งรัดการดำเนินงานไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยประเด็นเด่นพุธเช้าข่าว สพฐ. ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 มีดังนี้.....

อ่านเพิ่มเติม: รับชมถ่ายทอดสด "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 12/62 และประชุมสภากาแฟ