headcen

ร่วมงานประชุมสัมมนาพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพและเชิดชูเกียรติข้าราชการครูอำเภอพานทอง
 1

วันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมงานประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพและเชิดชูเกียรติข้าราชการครูอำเภอพานทอง โดยมี นายวินัย คุ้มครอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า เป็นประธานเปิดการประชุมฯ ณ โรงเรียนวัดบ้านเก่า

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมงานประชุมสัมมนาพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพและเชิดชูเกียรติข้าราชการครูอำเภอพานทอง

ร่วมจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการโรงเรียนสุจริต ระดับภูมิภาค ประจำปี พ.ศ.2563
 1

วันที่ 23 กันยายน 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับภูมิภาค ประจำปี พ.ศ.2563 ภาคกลางและภาคตะวันออก โดยมี นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา เป็นประธาน ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการโรงเรียนสุจริต ระดับภูมิภาค ประจำปี พ.ศ.2563

ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสวัสดิการ ครั้งที่ 9/2563
  DSC0287

วันที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 9/2563 ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสวัสดิการ ครั้งที่ 9/2563

ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.สมุทรปราการ เขต 2
 1

วันที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสำนักงาน ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 นำโดย นายวิฑูรย์ ชั่งโต ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล พร้อมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.สมุทรปราการ เขต 2