ประชุมคณะกรรมการสอบ NT ปี 2562 ระดับสนามสอบ
000
 

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 ระดับสนามสอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3... 

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมคณะกรรมการสอบ NT ปี 2562 ระดับสนามสอบ

ต้อนรับคณะ รองผอ.สพป.ชลบุรี.เขต 2
000
 

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายจิรศักดิ์ สุจิรานุธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับคณะ ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 พร้อมข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางมาส่งนายดนตรี มีเบ้า ในโอกาสมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต 2 และต้อนรับคณะ นายภมร หลอดแพง ในโอกาสมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต 2 ณ อาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ต้อนรับคณะ รองผอ.สพป.ชลบุรี.เขต 2

งานวันวิชาการ "วันดอกบัวบานวิชาการศึกษาลัย"
1
 

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดงานวิชาการ "วันดอกบัวบานวิชาการศึกษาลัย" ระดับประถมศึกษา ในการนี้ ได้มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน และเดินเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานนักเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและฐานการเรียนรู้ ณ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย

อ่านเพิ่มเติม: งานวันวิชาการ "วันดอกบัวบานวิชาการศึกษาลัย"

การอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
1
 

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) "ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ" ประจำเดือนกุมภาพันธ์ สู่กลุ่มงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมมือร่วมพลังในองค์กรเพื่อวางแผนการขับเคลื่อนพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพต่อไป โดยมีนายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธาน และได้มีการร้องเพลงและร่วมอวยพรวันเกิดให้แก่เจ้าหน้าที่ในสำนักงานที่มีวันเกิดในเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานทุกคน ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563