headcen

ประชุมเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ครั้งที่ 1/2563
 1

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ (1 ตุลาคม 2563) ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ครั้งที่ 1/2563

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 9/2563
 1

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 9/2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 เพื่อแจ้งนโยบายการปฏิบัติงาน และติดตามการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ให้งานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมาย ในการนี้ ได้มอบรางวัลให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้ 1. รางวัล IQA AWARD ระดับ สพฐ. จำนวน 5 โรงเรียน 2. รางวัลกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ระดับเขตพื้นที่ จำนวน 7 โรงเรียน และ บริษัท สยามสไมล์ โบรกเกอร์ จำกัด นำโดย นายสุรชาติ มานิตย์ ได้มอบเงินสนับสนุนความปลอดภัยในสถานศึกษา จำนวน 59,380.-บาท และเงินสนับสนุนทุนการศึกษาแก่สถานศึกษาในสังกัด สพป.ชบ.เขต 2 จำนวน 20,000.-บาท และมอบของที่ระลึกให้แก่สถานศึกษา โดย นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธ์ ผอ.สพป.ชบ.เขต 2 เป็นผู้รับมอบทุนและของที่ระลึกดังกล่าว ณ หอประชุมอาคารวิทยบริการ สพป.ชบ. เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 9/2563

กิจกรรมกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริตของ สพป.ชลบุรี เขต 2
 1

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ข้าราชการและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ได้เข้าแถวเคารพธงชาติบริเวณหน้าเสาธง สำนักงานโดยพร้อมเพรียงกัน สวดมนต์และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อเป็นการปลูกฝังพฤติกรรมการปฎิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และไม่ทนต่อการทุจริต พัฒนาให้เป็นวัฒนธรรมและค่านิยมของหน่วยงาน ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริตของ สพป.ชลบุรี เขต 2

มอบเงินช่วยเหลือให้แก่นักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุ ณ โรงเรียนวัดหนองกาน้ำ
 1

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายดนตรี มีเบ้า รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนายอัคคกฤต เชยชิต ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ได้มอบเงินช่วยเหลือให้แก่นักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุ ณ โรงเรียนวัดหนองกาน้ำ

อ่านเพิ่มเติม: มอบเงินช่วยเหลือให้แก่นักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุ ณ โรงเรียนวัดหนองกาน้ำ