12082565

สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 42/2565

6

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00 น. นายยอดรัก  บุรวัฒน์ ผอ. สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วย น.ส. สุรัชดา ภูรับพา รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2  ผอ.กลุ่ม/หน่วย และผู้แทน ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 42/2565  เพื่อรับทราบแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการการศึกษา และประชุมสภากาแฟ เพื่อมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ ชั้น 3 สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 42/2565

การประชุมคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสวัสดิการฯ สพป.ชลบุรี เขต 2 ครั้งที่ 11/2565

6

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565  เวลา 14.00 น. นายยอดรัก  บุรวัฒน์ ผอ. สพป.ชลบุรี เขต 2 ประธานที่ประชุม พร้อมด้วย นางอำภา ไม้งาม ผอ.กลุ่มอำนวยการ และคณะกรรมการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำ สพป.ชลบุรี เขต 2 ครั้งที่ 11/2565 ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ ชั้น 3 สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสวัสดิการฯ สพป.ชลบุรี เขต 2 ครั้งที่ 11/2565

การประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

6

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นายยอดรัก  บุรวัฒน์ ผอ. สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วย น.ส.สุรัชดา  ภูรับพา รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 และนางสุธาทิพย์ วิริยะเกษามงคล ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคลเข้าร่วมการประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุม VDO Conference ชั้น 3 สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การบริหารงานบุคคลสำหรับ...

สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมแสดงความระลึกถึงนางศิวพร สุขปั้น นักวิชาการศึกษา เนื่องในโอกาสลาออกจากราชการ
6

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. นายยอดรัก  บุรวัฒน์ ผอ. สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วย น.ส.สุรัชดา  ภูรับพา รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากร สังกัด สพป.ชลบุรี เขต 2 ทุกคน ร่วมแสดงความระลึกถึงนางศิวพร สุขปั้น นักวิชาการศึกษา เนื่องในโอกาสลาออกจากราชการ ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั้นวิเศษ ชั้น 3 สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมแสดงความระลึกถึงนางศิวพร สุขปั้น นักวิชาการศึกษา เนื่องในโอกาสลาออกจากราชการ