สพป.ชลบุรี เขต 2 ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน
0000

    วันที่ 29 มกราคม 2562 สพป.ชลบุรี เขต 2 ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 11 อัตรา เพื่อสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการ สังกัดสพป.ชลบุรี เขต 2 ซึ่งผู้เข้าสอบจะมีการสอบวัดความรู้ วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป วิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และการสอบสัมภาษณ์ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยนายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ได้ตรวจเยี่ยมสนามสอบพร้อมทั้งให้ขวัญกำลังใจแก่ผู้เข้าสอบ ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี การสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ โปร่งใส

อ่านเพิ่มเติม: สพป.ชลบุรี เขต 2 ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน

  ร่วมงานทอดผ้าป่าการกุศลเพื่อพัฒนาสถานศึกษา ของโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
0000

    วันที่ 26 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน ร่วมงานทำบุญครบรอบ 96 ปี และทอดผ้าป่าการกุศลเพื่อพัฒนาสถานศึกษา ของโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย โดยมีพระอาจารย์ขวัญชัย ธมฺมวโร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายเสนีย์ จิตตเกษม อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งมีทั้งศิษย์เก่า แขกผู้มีเกียรติ ผู้ปกครอง และครูนักเรียน มาร่วมงาน ณ หอประชุม โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมงานทอดผ้าป่าการกุศลเพื่อพัฒนาสถานศึกษา ของโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย

  การประชุมกองทุนสวัสดิการฯ ครั้งที่ 1/2562
0000

    วันที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมกองทุนสวัสดิการฯ ครั้งที่ 1/2562

  การประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562
0000

    วันที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 เพื่อประชุมชี้แจงการดำเนินงานกำกับติดตาม การรับนักเรียนให้เป็นด้วยความโปร่งใส ยุติธรรมและตรวจสอบได้ ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 ของสพป.ชลบุรี เขต 2 ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562