การประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดชลบุรี
 1

วันที่ 23 ธ.ค.2564 เวลา 13.30 น.นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผอ. สพป.ชบ.2 ร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดชลบุรี

 

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดชลบุรี

การประชุมคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ครั้งที่ 12/2564
 1

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผอ. สพป.ชบ.2 ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ครั้งที่ 12/2564 ณ ห้องประชุม "ชลบุรี เม้าท์เท่น" ตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

 

อ่านเพิ่มเติม: ...

เยี่ยมให้กำลังใจผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูในการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์ โควิด-19
 1

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 11.00 น.นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผอ. สพป.ชบ.2 เยี่ยมให้กำลังใจผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูในการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์ โควิด-19 ณ โรงเรียนบ้านสามแยก วัดเขาวนาพุทธาราม และบ้านเกาะโพธิ์ (วันครู 2500)

 

อ่านเพิ่มเติม: เยี่ยมให้กำลังใจผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูในการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์ โควิด-19

ตรวจเยี่ยมบ้านและให้กำลังใจครอบครัวนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย
 1

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 11.00 น. นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผอ. สพป.ชบ.2 ตรวจเยี่ยมบ้านและให้กำลังใจ ดช.พงศกร รอดภัย นักเรียนชั้น ป.5/2 โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ (วันครู๒๕๐๐) และครอบครัว เนื่องจากประสบอัคคีภัย เมื่อวันพุธ ที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลาประมาณ 15.00 น.

 

อ่านเพิ่มเติม: ตรวจเยี่ยมบ้านและให้กำลังใจครอบครัวนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย