ประชุมคณะกรรมการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน(O-NET)ชั้นป. 6 และม.3000
 

วันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. นายจิรศักดื์ สุจิรานุธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ระดับสนามสอบ (อำเภอพนัสนิคม และอำเภอเกาะจันทร์) ณ อาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมคณะกรรมการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน(O-NET)ชั้นป. 6 และม.3

  ร่วมรับการประเมินคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน000
 

วันที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 08.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ร่วมรับการประเมินคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับกลุ่มจังหวัด โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ พร้อมให้กำลังใจและตอบข้อซักถามของกรรมการ ณ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ อำเภอเกาะจันทร์

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมรับการประเมินคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

ร่วมพิธีในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช000
 

วันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 08.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมีนายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ฯ อำเภอเมืองชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมพิธีในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เป็นวิทยากรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "กว่าจะถึงวันนี้ของครูผู้สร้างแรงบันดาลใจศิษย์"
82616233 2564287883699174 149450211767353344 o

วันที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 12.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นวิทยากรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "กว่าจะถึงวันนี้ของครูผู้สร้างแรงบันดาลใจศิษย์" ณ สนามหญ้าสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

อ่านเพิ่มเติม: เป็นวิทยากรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "กว่าจะถึงวันนี้ของครูผู้สร้างแรงบันดาลใจศิษย์"