อบรมปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้ง ระดับประถมศึกษาตอนต้น
000

วันที่ 14 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายจิรศักดิ์ สุจิรานุธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้ง ระดับประถมศึกษาตอนต้น(Coding for teacher:C4T1 )ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2562 มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จำนวน 3 ท่าน ดังนี้ อาจารย์วชิรพรรณ ทองวิจิตร ,อาจารย์พนมยงค์ แก้วประชุม และอาจารย์นิรมิษ เพียรประเสริฐ ...

อ่านเพิ่มเติม: อบรมปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้ง ระดับประถมศึกษาตอนต้น

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 10/2562
000

วันที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนธันวาคม 2562 เพื่อแจ้งนโยบายการปฏิบัติงาน และติดตามการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ให้งานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมาย ณ ห้องประชุม "เลเจ้นด์ สยาม" ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 10/2562

 ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดชี้แจงการตั้ง งปม.ปี 2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ฯ
000

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลุบรี เขต 2 พร้อมด้วยคณะทำงานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประกอบด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการศึกษา พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และผู้อำนวยการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลในสังกัด สพป.ชลบุรี เขต 2 ...

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดชี้แจงการตั้ง งปม.ปี 2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ฯ

ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ."ครั้งที่ 48/2562
000

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมทางไกล (Video Conference) รายการ "พุธเช้า ข่าวโรงเรียน"และ รายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 48/2562 ซึ่งออกอากาศทุกวันพุธ เพื่อดำเนินการประชุมการมอบนโยบาย ร่วมทั้งชี้แจงข่าวสารแนวทางการปฏิบัติงานการเร่งรัดการดำเนินงานไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ เวลา 09.00 น. ได้ดำเนินการประชุมการสร้างแนวปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อให้บุคลากรได้พัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ."ครั้งที่ 48/2562