ประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตราชการที่ 9
0000


    วันที่ 14 ธันวาคม 2560 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ,รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ที่ได้รับมอบหมายดูแลกลุ่มบริหารงานบุคคล ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และผอ.กลุ่มนิเทศฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตราชการที่ 9 โดยมีนายธงชัย มั่นคง ผอ.สพป.ระยอง เขต 2 เป็นประธานในการประชุม ณ โรงแรมเดอะปริ้นซ์เซสส์บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตราชการที่ 9

ประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนพนัสนิคม 2
0000


    วันที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนพนัสนิคม 2 ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 1-8 ธันวาคม 2560 ซึ่งมีโรงเรียนภายในกลุ่มพนัสนิคม 2 จำนวน 13 โรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ณ สนามโรงเรียนวัดป่าแก้ว ตำบลหัวถนน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: ประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนพนัสนิคม 2

การประชุมบุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขต
0000


    วันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมบุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขต เพื่อชี้แจ้งข้อราชการให้บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตได้รับทราบ และถือปฏิบัติให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมบุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขต

ประธานเปิดค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ กลุ่มรร.เกาะจันทร์2
0000


    วันที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ กลุ่มโรงเรียนเกาะจันทร์ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2560 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ ซึ่งมีจำนวนลูกเสือ - เนตรนารี และคณะวิทยากร รวมทั้งสิ้น 315 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปฏิบัติกิจกรรมในวิชาลูกเสือ นำวิชาการที่เรียนมาใช้ในการอยู่ค่ายพักแรม ฝึกการใช้กระบวนการกลุ่ม ระบบหมู่ ในการช่วยเหลือตนเองและผู้อื่

อ่านเพิ่มเติม: ประธานเปิดค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ กลุ่มรร.เกาะจันทร์2