การอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการขับเคลื่อนการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา"
0000

    วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการขับเคลื่อนการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา" เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมป้องกันการทุจริตและสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตให้กับผู้เรียน และให้ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครูมีความรู้ความเข้าใจในการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้.....

อ่านเพิ่มเติม: การอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการขับเคลื่อนการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน)...

  รับชมถ่ายทอดสด "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 18/62 และประชุมสภากาแฟ
0000

    วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยรอง ผอ. ผอ.กลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมทางไกล (Video Conference) รายการ "พุธเช้า ข่าวโรงเรียน"และ รายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 18/2562 ซึ่งออกอากาศทุกวันพุธ โดยมีดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน เพื่อดำเนินการมอบนโยบาย ร่วมทั้งชี้แจงข่าวสารแนวทางการปฏิบัติงาน การเร่งรัดการดำเนินงานไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยประเด็นเด่นพุธเช้าข่าว สพฐ. ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 มีดังนี้.....

อ่านเพิ่มเติม: รับชมถ่ายทอดสด "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 18/62 และประชุมสภากาแฟ

  การประชุมเตรียมความพร้อมและชี้แจงให้ปฏิบัติตามคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสพป.ชลบุรี เขต 2
0000

    วันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมและชี้แจงให้ปฏิบัติตามคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ITA-Online 2019) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมเตรียมความพร้อมและชี้แจงให้ปฏิบัติตามคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสพป.ชลบุรี...

  ประธานเปิดโครงการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อต่อต้านการทุจริต ของสพป.ชลบุรี เขต 2
0000

    วันที่ 27 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อต่อต้านการทุจริต ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ซึ่งจัดโครงการระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2562 ณ ศาลารวมใจภักดีแผ่นดิน วัดนามะตูม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง ในสังกัด จำนวน 50 คน.....

อ่านเพิ่มเติม: ประธานเปิดโครงการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อต่อต้านการทุจริต ของสพป.ชลบุรี เขต 2