12082565

สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 41/2565
6

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00 น. นายยอดรัก  บุรวัฒน์ ผอ. สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนายธราธิป  วงษ์แก้ว  น.ส. สุรัชดา ภูรับพา รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2  ผอ.กลุ่ม/หน่วย และผู้แทน ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 41/2565  เพื่อรับทราบแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการการศึกษา และประชุมสภากาแฟ เพื่อมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ ชั้น 3 สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 41/2565

สพป.ชลบุรี เขต 2 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
6

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นายยอดรัก บุรวัฒน์  ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 มอบหมายให้นายธราธิป วงษ์แก้ว รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2  พร้อมด้วยนางศิริพร ฉลอง ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตามผลการคัดกรองและเยี่ยมบ้าน ปีการศึกษา 1/2565 เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียน พร้อมให้คำแนะนำในการดูแลนักเรียนกลุ่มเสี่ยง แก่ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู  ณ รร. บ้านธรรมรัตน์ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: สพป.ชลบุรี เขต 2 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ผอ.สพป.ขลบุรี เขต 2 ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรของรร.ในสังกัด
6

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น.นายยอดรัก บุรวัฒน์  ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วย น.ส.สุรัชดา  ภูรับพา รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 และนางสุธาทิพย์ วิริยะเกษามงคล ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรในการจัดการเรียนการสอน ณ รร.วัดสำเภาทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: ผอ.สพป.ขลบุรี เขต 2 ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรของรร.ในสังกัด

การประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 8  สังกัด สพฐ. ครั้งที่ 1/2565
6

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายยอดรัก บุรวัฒน์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 8  สังกัด สพฐ. ครั้งที่ 1/2565 และร่วมลงนามในการจัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง ผอ.สพท โดยมีนายเอกวัฒน์ ล้อสุนิรันดร์ ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 8 สังกัด สพฐ. เป็นประธานที่ประชุม  ณ ห้องประชุมแปดริ้ว สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 8 สังกัด...