สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 19/2565
6

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 น. นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผอ. สพป.ชลบุรี เขต 2 ประธานที่ประชุม พร้อมด้วย น.ส.ปุณยนุช  ดวงศรี น.ส.สุรัชดา  ภูรับพา รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และผู้แทน ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 19/2565  เพื่อรับทราบแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการการศึกษา ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ ชั้น 3 สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 19/2565

คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติลูกจ้างประจำที่ประสงค์ขอปรับระดับชั้นงานหรือขอเปลี่ยนสายงานและกลุ่มงานของลูกจ้างประจำ สพป.ชลบุรี เขต 2
6

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผอ. สพป.ชลบุรี เขต 2 มอบหมายให้นางสาวสุรัชดา ภูรับพา รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานกรรมการพร้อมด้วย นางอำภา ไม้งาม ผอ. กลุ่มอำนวยการ กรรมการ นางสุธาทิพย์ วิริยะเกษามงคล ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการและเลขานุการกรรมการ และน.ส.สุพิชฌาย์ อนุรักษ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ผู้ช่วยเลขานุการ ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการในการตรวจสอบคุณสมบัติลูกจ้างประจำที่ประสงค์ขอปรับระดับชั้นงานหรือขอเปลี่ยนสายงาน และกลุ่มงานของลูกจ้างประจำ กลุ่มอำนวยการ สังกัด สพป.ชลบุรี เขต 2  ราย นายยงยุทธ รุ่งพงษ์พันธุ์กุล พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2 ณ ห้องประชุมคุ้มครอง ชั้น 1 สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติลูกจ้างประจำที่ประสงค์ขอปรับระดับชั้นงานหรือขอเปลี่ยนสายงาน...

การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 5/2565
6

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 – 12.20 น. นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผอ. สพป.ชลบุรี เขต 2 ประธานที่ประชุม พร้อมด้วย น.ส.ปุณยนุช  ดวงศรี น.ส.สุรัชดา  ภูรับพา รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2  และผอ.กลุ่ม/หน่วย ผู้แทน เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 5/2565 ผ่านระบบ Video Conference โดยมีนายอัมพร พินะสา เลขา กพฐ. เป็นประธานกล่าวเปิดประชุมและมอบนโยบาย ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ ชั้น 3 สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 5/2565

สพป. ชลบุรี เขต 2 ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ ผอ.แก้วตา เข้มแข็ง ผอ.ร.ร.วัดโป่งตามุข
6

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 16.00 น. นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผอ. สพป.ชลบุรี เขต 2  พร้อมด้วย น.ส.ปุณยนุช ดวงศรี น.ส.สุรัชดา ภูรับพา รอง ผอ.สพป. ชลบุรี เขต 2 ผอ.กลุ่ม/หน่วย ผู้แทน ผอ.โรงเรียน และคณะครู สังกัด สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ ผอ.แก้วตา เข้มแข็ง ผอ.โรงเรียนวัดโป่งตามุข ณ วัดเนินหลังเต่า อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: สพป. ชลบุรี เขต 2 ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ ผอ.แก้วตา เข้มแข็ง ผอ.ร.ร.วัดโป่งตามุข