ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา
000

วันที่ 29 พศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสวัสดิการ สพป.ชบ.2 ครั้งที่ 11/2562
000

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสวัสดิการ สพป.ชบ.2 ครั้งที่ 11/2562 ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสวัสดิการ สพป.ชบ.2 ครั้งที่ 11/2562

ประชุมคณะทำงานจัดทำร่างแผนปฏิบัติการ ประจำปี งปม. 2563
000

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำร่างแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมคณะทำงานจัดทำร่างแผนปฏิบัติการ ประจำปี งปม. 2563

รับการประเมินเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2562
000

วันที่่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 รับการประเมินผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2562 โดยมีคณะกรรมการประเมิน ประกอบด้วยนายไพบูลย์ เสียงก้อง ประธานกรรมการ และคณะกรรมการ ๓ ท่าน ดังนี้ นายสุเทพ ชิตยวงษ์, นายจักรพรรดิ วะทา, นายสุเมธี จันทร์หอม และนายพิชยุตม์ ดอกคำ เลขานุการคณะกรรมการ ทั้งนี้ ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระปลัดจรวด มหาปุญโญ เจ้าคณะตำบลสระสี่เหลี่ยม เจ้าอาวาสวัดหัวถนน... 

อ่านเพิ่มเติม: รับการประเมินเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2562