พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
0000

    วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 19.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 และพิธีเปิดโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชลบุรี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562.....

อ่านเพิ่มเติม: พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล...

 พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562
0000

    วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ จำนวน 68 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 โดยมีนายณรงค์ เทพเสนา นายอำเภอพนัสนิคม เป็นประธาน ณ บริเวณหน้าหอพระพนัสบดี อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  ติดตามนโยบายทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
0000

    วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 นายประเวศ คำหงส์ ผู้ชำนาญการการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 8 เดินทางมานิเทศ ติดตาม โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ 1.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 42 2.โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู2500) 3.โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ เพื่อติดตามนโยบายทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เช่น การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET, NT) การอ่านออกเขียนได้ อาหารกลางวัน เศรษฐกิจพอเพียง การศึกษาเพื่อการมีงานทำ เป็นต้น สามารถดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://joo.gl/EQ7Uz

อ่านเพิ่มเติม: ติดตามนโยบายทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
0000

    วันที่ 24 กรกฎาคม เวลา 10.00 น. นายจิรศักดิ์ สุจิรานุธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา