เยี่ยม นายวิชัย ภักดีคำ นักการภารโรง โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์
0000

     วันที่ 19 กันยายน 2561 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยคณะ เดินทางไปเยี่ยม นายวิชัย ภักดีคำ ช่างปูน ช3 (นักการภารโรง) โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ ที่ประสบอุบัติเหตุพลัดตกจากที่สูงในขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการ เข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลชลบุรี
     ในการรักษาพยาบาลดังกล่าว จำเป็นต้องใช้เลือด หมู่เลือดโอ เป็นจำนวนมาก ดังนั้น สพป.ชลบุรี เขต 2 จึงขอเชิญชวนทุกท่านที่มีจิตอันเป็นกุศลร่วมบริจาคเลือด (ได้ทุกหมู่เลือด) ที่โรงพยาบาลชลบุรี โดยโปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าบริจาคเพื่อนายวิชัย ภักดีคำ สพป.ชลบุรี เขต 2 และญาติ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

อ่านเพิ่มเติม: เยี่ยม นายวิชัย ภักดีคำ นักการภารโรง โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์

  การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ.
0000

   วันที่ 19 กันยายน 2561 นายจิรศักดิ์ สุจิรานุธรรม รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) สำหรับครูบรรณารักษ์ ซึ่งจัดการอบรมระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สพป.ชลบุรี เขต 2 วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูบรรณารักษ์ของโรงเรียนในสังกัดในการบริหารห้องสมุดโรงเรียน ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ช่วยส่งเสริมผู้เรียนให้มีนิสัยรักการอ่าน โดยมีนายปริญญา สุธรรม ผอ.รร.บ้านตลาดเนินหิน และนายประโยชน์ กีรติปกรณ์ ผอ.รร.ชุมชนวัดโบสถ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการติดตั้งโปรแกรมและการใช้งานโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติที่ติดตั้งง่ายไม่ซับซ้อน สามารถใช้งานได้ทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์

อ่านเพิ่มเติม: การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ.

  รับชมถ่ายทอดสด "พุธเช้า ข่าวสพฐ." และประชุมสภากาแฟ
0000

   วันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 07.30 น. สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมทางไกล (Video Conference) รายการ "พุธเช้า ข่าวโรงเรียน"และ รายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 36/2561 ซึ่งออกอากาศทุกวันพุธ โดยมีดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน เพื่อดำเนินการมอบนโยบาย ร่วมทั้งชี้แจงข่าวสารแนวทางการปฏิบัติงาน การเร่งรัดการดำเนินงานไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยประเด็นเด่นพุธเช้าข่าว สพฐ. ในวันที่ 19 กันยายน 2561 มีดังนี้.....

อ่านเพิ่มเติม: รับชมถ่ายทอดสด "พุธเช้า ข่าวสพฐ." และประชุมสภากาแฟ

  โครงการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งลูกจ้างประจำ
0000

    วันที่ 16-17 กันยายน 2561 สพป.ชลบุรี เขต 2 จัดโครงการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งลูกจ้างประจำ สังกัด สพป.ชลบุรี เขต 2 โดยมีนายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ และมีวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าประชุม ดังนี้ นายอุดม ฤทธิ์กันโต และนายรุณ พลนาค เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม และการครองตนของลูกจ้างประจำ นายประสงค์ ชูสกุลเกรียง เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง กฎหมาย ระเบียบและวินัยที่เกี่ยวข้องกับลูกจ้างประจำ ซึ่งกิจกรรมในภาคค่ำเป็นการแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ แพวีเจทัวร์ เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก

อ่านเพิ่มเติม: โครงการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งลูกจ้างประจำ