สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร 28 กรกฎาคม 2561
000000

    วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร 28 กรกฎาคม 2561 เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

อ่านเพิ่มเติม: สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร 28 กรกฎาคม 2561

  ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน
0000

    วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนดีเด่น ประจำปี 2561 โดยมีนายสรพงษ์ กล่อมจิตต์ รองผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานการประเมิน พร้อมคณะ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน

  การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
0000

    วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 เพื่อแจ้งนโยบายการปฏิบัติงาน และติดตามการปฏิบัติงานของสถานศึกษา เพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมาย และได้มีการมอบรางวัลเพื่อแสดงความยินดีกับโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัยที่ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา โรงเรียนขนาดใหญ่ ณ หอประชุมอาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนกรกฎาคม 2561

  รับชมการถ่ายทอดสด การประชุมทางไกลการติดตามและประมวลผลตัวชี้วัดฯ
DSC 0019

    วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด การประชุมทางไกลการติดตามและประมวลผลตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ มาตรฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และนโยบาย สพฐ. เพื่อประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานรายงานผลการปฏิบัติงาน โดยมีกำหนดการ ดังนี้.....

อ่านเพิ่มเติม: รับชมการถ่ายทอดสด การประชุมทางไกลการติดตามและประมวลผลตัวชี้วัดฯ