forking

headcen

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาส
 1

วันที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดงานวันแม่แห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ โรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาส

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาส

ร่วมกิจกรรมมอบโครงการชุมชนร่วมใจเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
 1

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายจิรศักดิ์ สุจิรานุธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ร่วมกิจกรรมมอบโครงการชุมชนร่วมใจเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน โดยมีพันเอกวิทยา สุวรรณดี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี เป็นประธานจัดกิจกรรม ณ โรงเรียนบ้านสระนา

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมกิจกรรมมอบโครงการชุมชนร่วมใจเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

พิธีถวายพระพรชัยมงคล และกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 89 พรรษา 12 สิงหาคม 2563
 1

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 นำคณะบุคลากรในสังกัดร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 89 พรรษา 12 สิงหาคม 2563 และจัดกิจกรรมทาสีรั้วโรงเรียน ตามโครงการสร้างจิตสำนึกสาธารณะ มีจิตอาสาฯ ณ โรงเรียนวัดเซิดสำราญ (บ้านเซิดวิทยาคาร)

อ่านเพิ่มเติม: พิธีถวายพระพรชัยมงคล และกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 89 พรรษา 12 สิงหาคม 2563

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับมอบเสาธง พร้อมมอบทุนการศึกษา
 1

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 10.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับมอบเสาธง พร้อมมอบทุนการศึกษา โดยมีพระครูวิจิตรธรรมรัตน์ เจ้าอาวาสวัดนามะตูม บริจาคสร้างเสาธงให้กับโรงเรียนและเป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 42

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับมอบเสาธง พร้อมมอบทุนการศึกษา