สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 20/2566
S 10444810

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 น. นายยอดรัก  บุรวัฒน์ ผอ. สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วยนายธราธิป  วงษ์แก้ว น.ส.สุรัชดา  ภูรับพา  นายนุกูล  ชราศรี รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2  ผอ.กลุ่ม/หน่วย และผู้แทน ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่  20/2566  และการประชุมสภากาแฟ เพื่อรับทราบแนวทางปฏิบัติในการบริหารและจัดการการศึกษา ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ ชั้น 3 สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 20/2566

การประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ครั้งที่ 5/2566
S 10444810

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น.นายยอดรัก  บุรวัฒน์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วย น.ส.สุรัชดา  ภูรับพา  รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 นางสุธาทิพย์ วิริยะเกษามงคล ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และคณะอนุกรรมการ เข้าร่วมการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ครั้งที่ 5/2566 โดยมีนายเอกวัสส์  อุษณีษ์พันธุ์ ประธาน อ.กคศ. เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมคุ้มครอง ชั้น 1 สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ครั้งที่ 5/2566

การประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 8
S 10444810

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.00 น. นายยอดรัก  บุรวัฒน์ ผอ. สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยน.ส.สุรัชดา ภูรับพา นายนุกูล  ชราศรี รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 และนางสุธาทิพย์ วิริยะเกษามงคล ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล  เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 8 เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ ผ่านระบบ Google Meet  ณ ห้องประชุม Conference ชั้น 3 สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 8

การประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างประกาศในการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.ชลบุรี เขต 2 ปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566
S 10444810

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566  เวลา 15.30 น. นายยอดรัก  บุรวัฒน์ ผอ. สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วย น.ส. สุรัชดา ภูรับพา รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2  นางสุธาทิพย์ วิริยะเกษามงคล ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และคณะกรรมการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างประกาศในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.ชลบุรี เขต 2 ปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องคุ้มครอง ชั้น 1 สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างประกาศในการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.ชลบุรี เขต 2 ปี...