อบรมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาฯตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง000
 

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายจิรศักดิ์ สุจิรานุธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการส่งเสริมให้สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน... 

อ่านเพิ่มเติม: อบรมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาฯตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  พิธีเปิดงานกีฬาประเพณีนักเรียนอำเภอบ่อทอง ประจำปีการศึกษา 256200
 

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดงานกีฬาประเพณีนักเรียนอำเภอบ่อทอง ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 44 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สนามโรงเรียนอนุบาลบ่อทอง

อ่านเพิ่มเติม: พิธีเปิดงานกีฬาประเพณีนักเรียนอำเภอบ่อทอง ประจำปีการศึกษา 2562

  ประธานเปิดกิจกรรมค่ายลูกเสือ กลุ่มโรงเรียนพานทอง 11
 

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2562 ของกลุ่มโรงเรียนพานทอง 1 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดแหลมแค

อ่านเพิ่มเติม: ประธานเปิดกิจกรรมค่ายลูกเสือ กลุ่มโรงเรียนพานทอง 1

  ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ."ครั้งที่ 6/2563000
 

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 น นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมทางไกล (Video Conference) รายการ "พุธเช้า ข่าวโรงเรียน"และ รายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 6/2563 ซึ่งออกอากาศทุกวันพุธ... 

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ."ครั้งที่ 6/2563