headcen

ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสวัสดิการ ครั้งที่ 10/2563
 1

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 10/2563 ณ บ้านอิ่มอุ่นรีสอร์ท อำเภออัมพวา

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสวัสดิการ ครั้งที่ 10/2563

ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 1

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 07.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ร่วมพิธีวางพวงมาลา ในกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณลานด้านหน้าที่ว่าการอำเภอพนัสนิคม

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 39/2563
 1

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมทางไกล (Video Conference) รายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 39/2563 เพื่อรับทราบแนวนโยบายการบริหารการจัดการศึกษา และดำเนินการประชุมเพื่อสร้างแนวปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพื่อยกระดับคุณภาพ ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 39/2563

ประธานเปิดกิจกรรมวิ่งการกุศล ANBS RUN 2020
 1

วันที่ 18 ตุลาคม 2563 เวลา 05.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดและร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศล ANBS RUN 2020 ณ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง

อ่านเพิ่มเติม: ประธานเปิดกิจกรรมวิ่งการกุศล ANBS RUN 2020