12082565

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มโรงเรียนพานทอง 2 สพป.ชลบุรี เขต 2
6

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายยอดรัก  บุรวัฒน์ ผอ. สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดงานงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มโรงเรียนพานทอง 2 ณ โรงเรียนชุมชนวัดหนองตำลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มโรงเรียนพานทอง 2 สพป.ชลบุรี เขต 2

สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 43/2565
6

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายยอดรัก  บุรวัฒน์ ผอ. สพป.ชลบุรี เขต 2 มอบหมายให้นายอัคคกฤต เชยชิต ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วย  ผอ.กลุ่ม/หน่วย และผู้แทน ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 43/2565  เพื่อรับทราบแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการการศึกษา และร่วมประชุมผู้อำนวยการสพท.ทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ ชั้น 3 สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 43/2565

การประชุมการพิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองคุณสมบัติของบุคคลที่พึ่งได้รับการเสนอขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยากรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566
6

วันที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายยอดรัก  บุรวัฒน์ ผอ. สพป.ชลบุรี เขต 2  มอบหมายให้ นางสุธาทิพย์ วิริยะเกษามงคล ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมการประชุมการพิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองคุณสมบัติของบุคคลที่พึ่งได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยากรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมพระรักษาเทพ ขั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมการพิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองคุณสมบัติของบุคคลที่พึ่งได้รับการเสนอขอพระราชทาน...

การประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1/2565
6

วันที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายยอดรัก  บุรวัฒน์ ผอ. สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วย น.ส.สุรัชดา  ภูรับพา รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 นางศิริพร  ฉลอง ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมคุ้มครอง ชั้น 1 สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ปีการศึกษา 2566...