รับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2562 ในงานวันครู ครั้งที่ 64 ปี2563
000

วันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เข้ารับรางวัลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2562 “ระดับดีเด่น” ประเภทผู้บริหารการศึกษา จาก ฯพณฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน ในงานวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

อ่านเพิ่มเติม: รับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2562 ในงานวันครู ครั้งที่ 64 ปี2563

ร่วมรับชม"พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 2/2563
000

วันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ประกอบด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมทางไกล (Video Conference) รายการ "พุธเช้า ข่าวโรงเรียน"และ รายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 2/2563 ซึ่งออกอากาศทุกวันพุธเพื่อดำเนินการประชุมการมอบนโยบาย ร่วมทั้งชี้แจงข่าวสารแนวทางการปฏิบัติงาน การเร่งรัดการดำเนินงานไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ เวลา 09.00 น. ประชุมการสร้างแนวปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อให้บุคลากรได้พัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมรับชม"พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 2/2563

ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับเขตฯ
000

วันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับเขตฯ ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับเขตฯ

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนมกราคม 2563
000

วันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 และพันเอกธราดล พูลสาทรกูล หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี เป็นประธานมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี... 

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนมกราคม 2563