การประชุมคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสวัสดิการฯ สพป.ชลบุรี เขต 2 ครั้งที่ 6/2565
6

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ประธานที่ประชุม พร้อมด้วย น.ส.สุรัชดา ภูรับพา รอง ผอ.สพป. ชลบุรี เขต 2 นางอำภา ไม้งาม ผอ.กลุ่มอำนวยการ นางรัชณี เพ็ชร์ศรีงาม นักจัดการงานทั่วไป และคณะกรรมการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำ สพป.ชลบุรี เขต 2 ครั้งที่ 6/2565 ณ ห้องประชุม "ภิญโญ ตั้นวิเศษ" ชั้น 3 สพป.ชลบุรี เขต 2

 

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสวัสดิการฯ สพป.ชลบุรี เขต 2 ครั้งที่ 6/2565 (2)

การประชุมคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสวัสดิการฯ สพป.ชลบุรี เขต 2 ครั้งที่ 6/2565
6

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ประธานที่ประชุม พร้อมด้วย น.ส.สุรัชดา ภูรับพา รอง ผอ.สพป. ชลบุรี เขต 2 นางอำภา ไม้งาม ผอ.กลุ่มอำนวยการ นางรัชณี เพ็ชร์ศรีงาม นักจัดการงานทั่วไป และคณะกรรมการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำ สพป.ชลบุรี เขต 2 ครั้งที่ 6/2565 ณ ห้องประชุม "ภิญโญ ตั้นวิเศษ" ชั้น 3 สพป.ชลบุรี เขต 2

 

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสวัสดิการฯ สพป.ชลบุรี เขต 2 ครั้งที่ 6/2565

สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมพิธีทอดผ้าบังสุกุล และพิธีฌาปณกิจศพคุณแม่ กาญจนา เชยชิต มารดา นายอัคคกฤต เชยชิต  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
6

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 16.00 น.นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมดัวย น.ส.ปุณยนุช  ดวงศรี รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 และคณะ เดินทางร่วมพิธีทอดผ้าบังสุกุล และพิธีฌาปณกิจศพคุณแม่ กาญจนา เชยชิต มารดา นายอัคคกฤต เชยชิต  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน. ณ วัดนาพรม อ. เมือง จ. เพชรบุรี

 

อ่านเพิ่มเติม: สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมพิธีทอดผ้าบังสุกุล และพิธีฌาปณกิจศพคุณแม่ กาญจนา เชยชิต มารดา นายอัคคกฤต...

สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 22/2565
6

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 น. นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผอ. สพป.ชลบุรี เขต 2 ประธานที่ประชุม พร้อมด้วย น.ส.ปุณยนุช  ดวงศรี นายธนาธิป  วงษ์แก้ว น.ส.สุรัชดา  ภูรับพา รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และผู้แทน ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 22/2565  เพื่อรับทราบแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการการศึกษา และในโอกาสนี้ ที่ประชุมได้มอบของขวัญและร่วมอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดท่านผอ.ปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ ชั้น 3 สพป.ชลบุรี เขต 2

 

อ่านเพิ่มเติม: สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 22/2565