ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสพป.ตาก เขต 1
0000

    วันที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสพป.ตาก เขต 1 นำโดยนายจักรกฤษ ทองดอนคำ รองผอ.สพป.ตาก เขต 1 พร้อมคณะ ได้มาศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาให้เข้มแข็ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง และได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ เรื่อง โครงการคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และเรื่อง การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC "ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ" สู่กลุ่มงาน ให้มีศักยภาพและมีความพร้อมในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสพป.ตาก เขต 1

  ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูฯ 
0000

    วันที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เข้าร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหาร มีวิทยฐานะผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ รายนายธงชัย มั่นคง ผอ.สพป.ระยอง เขต 2 โดยมีนางสุจิตรา พัฒนะภูมิ เป็นประธาน พร้อมด้วยดร.วสันต์ นาวเหนียว และอาจารย์สุนทร บำเรอราช เป็นคณะกรรมการประเมินฯ ณ ห้องประชุม สพป.ระยอง เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูฯ

  ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์
0000

    วันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ จำนวน 2 ท่าน เพื่อเป็นเกียรติและให้ขวัญกำลังใจแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์

  ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นางสง่า ดาวรรณา มารดานางจรรยา เกตุพันธุ์ ศึกษานิเทศก์
0000

    วันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 20.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นางสง่า ดาวรรณา มารดานางจรรยา เกตุพันธุ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชลบุรี เขต 2 ณ วัดบ้านในบน ตำบลสระสี่เหลี่ยม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นางสง่า ดาวรรณา มารดานางจรรยา เกตุพันธุ์ ศึกษานิเทศก์