forking

headcen

  รับชมถ่ายทอดสด "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 11/62 และประชุมสภากาแฟ
0000

    วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 07.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยรอง ผอ. ผอ.กลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมทางไกล (Video Conference) รายการ "พุธเช้า ข่าวโรงเรียน"และ รายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 11/2562 ซึ่งออกอากาศทุกวันพุธ โดยมีดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน เพื่อดำเนินการมอบนโยบาย ร่วมทั้งชี้แจงข่าวสารแนวทางการปฏิบัติงาน การเร่งรัดการดำเนินงานไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยประเด็นเด่นพุธเช้าข่าว สพฐ. ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 มีดังนี้.....

อ่านเพิ่มเติม: รับชมถ่ายทอดสด "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 11/62 และประชุมสภากาแฟ

  การประชุมจัดทำข้อมูลการตรวจราชการผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
0000

    วันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สพป.ชลบุรี เขต 2 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมจัดทำข้อมูลการตรวจราชการผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเตรียมจัดทำข้อมูลในการนำเสนอผลการดำเนินการตามนโยบาย และประเด็นการตรวจราชการ ในวันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการมีกำหนดการลงพื้นที่โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย โรงเรียนในสังกัด สพป.ชลบุรี เขต 2 ตั้งแต่เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ทั้งนี้ ได้มีการต้อนรับศึกษานิเทศก์ จำนวน 1 คน ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานในตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมจัดทำข้อมูลการตรวจราชการผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี
0000

    วันที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. สพป.ชลบุรี เขต 2 ได้จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ระหว่างนายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 กับผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ สังกัดสพป.ชลบุรี เขต 2 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี

  การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนมีนาคม 2562
0000

    วันที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนมีนาคม 2562 เพื่อแจ้งนโยบายการปฏิบัติงาน และติดตามการปฏิบัติงานของสถานศึกษา เพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมาย และได้มีการแนะนำผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ จำนวน 33 คน ณ หอประชุมอาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนมีนาคม 2562