headcen

  การประชุมคณะกรรมการพิจารณาเรียงลำดับความต้องการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน
0000

    วันที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 15.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเรียงลำดับความต้องการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้แก่โรงเรียนขนาดกลาง เนื่องจากโรงเรียนขนาดกลางเป็นโรงเรียนที่มีความขาดแคลนระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน จำนวน 31 โรงเรียนในสังกัด สพป.ชลบุรี เขต 2 ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมคณะกรรมการพิจารณาเรียงลำดับความต้องการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน

  รับชมถ่ายทอดสด "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 48/61
0000

    วันที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 07.30 น. สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมทางไกล (Video Conference) รายการ "พุธเช้า ข่าวโรงเรียน"และ รายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 48/2561 ซึ่งออกอากาศทุกวันพุธ โดยมีดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน เพื่อดำเนินการมอบนโยบาย ร่วมทั้งชี้แจงข่าวสารแนวทางการปฏิบัติงาน การเร่งรัดการดำเนินงานไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยประเด็นเด่นพุธเช้าข่าว สพฐ. ในวันที่ 19 ธันวาคม 2561 มีดังนี้.....

อ่านเพิ่มเติม: รับชมถ่ายทอดสด "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 48/61

  การประชุมกองทุนสวัสดิการฯ ครั้งที่ 12/2561
0000

    วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ครั้งที่ 12/2561 ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมกองทุนสวัสดิการฯ ครั้งที่ 12/2561

  ประธานพิธีเปิดงานกีฬาประเพณีนักเรียนอำเภอบ่อทอง ประจำปีการศึกษา 2561
0000

    วันที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดงานกีฬาประเพณีนักเรียนอำเภอบ่อทอง ประจำปีการศึกษา 2561 ณ สนามโรงเรียนอนุบาลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ พร้อมทั้งส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬา เพื่อสุขภาพพลานามัยของนักเรียนและได้ปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

อ่านเพิ่มเติม: ประธานพิธีเปิดงานกีฬาประเพณีนักเรียนอำเภอบ่อทอง ประจำปีการศึกษา 2561