ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานการรายงานจำนวนนร.เพื่อแก้ปัญหานร.ไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน
0000

    วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมประชุมชี้แจงรับมอบนโยบายการปฏิบัติในการดำเนินงานเกี่ยวกับการรายงานจำนวนนักเรียนเพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน ผ่านระบบ Tele Conference ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยรองผอ. ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รับชมถ่ายทอดสดผ่านสัญญาณจากห้องประชุม DOC อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานการรายงานจำนวนนร.เพื่อแก้ปัญหานร.ไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน

  ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561
0000

    วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ที่ทรงคิดค้น "เทคโนโลยีฝนหลวง" เพื่อแก้ไขภัยแล้งให้พสกนิกรชาวไทย โดยมีนายภัคธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561

 การประชุมชี้แจงการดำเนินงานเกี่ยวกับการเช่าอินเตอร์เน็ตของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
0000

    วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. สพป.ชลบุรี เขต 2 จัดการประชุมชี้แจงการดำเนินงานเกี่ยวกับการเช่าอินเตอร์เน็ตของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ได้จัดสรรงบประมาณค่าอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 เพื่อเบิกจ่ายให้แก่โรงเรียน เป็นเวลา 6 เดือน (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) ซึ่งผู้เข้าร่วมการประชุมเป็นครูผู้ดูแลระบบอินเตอร์เน็ต และหรือเจ้าหน้าที่พัสดุของโรงเรียน ณ หอประชุมวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมชี้แจงการดำเนินงานเกี่ยวกับการเช่าอินเตอร์เน็ตของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

  การประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน "มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
0000

    วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2 จัดการประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน "มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน" ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561 เพื่อประชุมชี้แจงคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันในกิจกรรมต่างๆ ดำเนินการด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรมมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อไป ซึ่งกำหนดจัดงาน ในวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย โรงเรียนบ้านเนินหลังเต่า โรงเรียนวัดนากระรอก และอาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน "มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ