รับชมรายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 22/2561 และประชุมสภากาแฟ
0000

      วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 07.30 น. สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมทางไกล (Video Conference) รายการ "พุธเช้า ข่าวโรงเรียน"และ รายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 22/2561 ซึ่งออกอากาศทุกวันพุธ โดยมีดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน เพื่อดำเนินการมอบนโยบาย ร่วมทั้งชี้แจงข่าวสารแนวทางการปฏิบัติงาน การเร่งรัดการดำเนินงานไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยประเด็นเด่นพุธเช้าข่าว สพฐ. ในวันที่ 13 มิถุนายน 2561 มีดังนี้...

อ่านเพิ่มเติม: รับชมรายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 22/2561 และประชุมสภากาแฟ

 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านคลองกุ่ม อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
0000

      วันที่ 12 มิถุนายน 2561 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ได้ออกตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัดช่วงเปิดภาคเรียนของปีการศึกษา 2561 ได้แก่ โรงเรียนบ้านคลองกุ่ม อำเภอบ่อทอง เพื่อกำกับดูแลสถานศึกษาในเขตพื้นที่ในการบริหารการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และตรวจติดตามดำเนินการโครงการอาหารกลางวันนักเรียนตามนโยบายของสพฐ. พร้อมให้ขวัญกำลังใจแก่ครู นักเรียนในโรงเรียน

อ่านเพิ่มเติม: ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านคลองกุ่ม

  ประธานเปิดการอบรมโครงการอบรมวิทยาศาสตร์อากาศยาน (เครื่องร่อน)
0000

      วันที่ 12 มิถุนายน 2561  เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการอบรมวิทยาศาสตร์อากาศยาน (เครื่องร่อน) เพื่อเป็นการนำสื่อเครื่องบินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และบูรณาการในสาระการเรียนรู้ที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ....

อ่านเพิ่มเติม: ประธานเปิดการอบรมโครงการอบรมวิทยาศาสตร์อากาศยาน (เครื่องร่อน)

  การอบรมวิเคราะห์ผล O-NET/NT ของกลุ่มโรงเรียนพนัสนิคม 2
0000

      วันที่ 9 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานและบรรยายพิเศษ การอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ NT O-NET คะแนนสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายปี (ปพ.5) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบและคุณภาพการศึกษา และนำไปสู่แผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนไปสู่จุดหมาย ณ อาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การอบรมวิเคราะห์ผล O-NET/NT ของกลุ่มโรงเรียนพนัสนิคม 2