การประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา
0000

    วันที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2561 เพื่อเกลี่ยอัตรากำลังและจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา

  การประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคลรับย้าย 38 ค. สังกัดสพป.ชลบุรี เขต 2
0000

    วันที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 14.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและประเมินความรู้ความสามารถและความเหมาะสม เพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคลรับย้าย 38 ค. สังกัดสพป.ชลบุรี เขต 2

 ร่วมพิธีมอบรางวัลโครงการโรงเรียนต้นแบบระบบบำบัดน้ำเสียโรงอาหาร
0000

    วันที่ 3 สิงหาคม 2561 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมพิธีและกล่าวต้อนรับในพิธีมอบรางวัลโครงการโรงเรียนต้นแบบระบบบำบัดน้ำเสียโรงอาหาร ตามที่ บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด(มหาชน) ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลโรงเรียนต้นแบบบำบัดน้ำเสียโรงอาหาร โดยมีโรงเรียนในสังกัดสพป.ชลบุรี เขต 2 ผ่านเกณฑ์การพิจารณา จำนวน 2 โรงเรียน ดังนี้ 1. โรงเรียนบ้านตลาดเนินหิน ผ่านเกณฑ์การพิจารณาระดับเพชร ได้รับโล่เกียรติคุณ พร้อมทุนพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 30,000 บาท และ 2. โรงเรียนบ้านทับร้าง ผ่านเกณฑ์การพิจารณาระดับทองแดง ได้รับโล่เกียรติคุณ พร้อมทุนพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 5,000 บาท ซึ่งได้เข้าร่วมพิธีรับรางวัล ณ อาคารกีรติสิริโยธิน ค่ายนวมินทราชินี ตำบลบางทราย อำเภอเมืองชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมพิธีมอบรางวัลโครงการโรงเรียนต้นแบบระบบบำบัดน้ำเสียโรงอาหาร

 ประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพครูลาวัลย์ วงศ์ล้อมนิล
0000

    วันที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 16.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพนางลาวัลย์ วงศ์ล้อมนิล ครูโรงเรียนชุมชนบ้านตลาดทุ่งเหียงสังกัดสพป.ชลบุรี เขต 2 ณ วัดกลางทุมมาวาส อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: ประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพครูลาวัลย์ วงศ์ล้อมนิล