การประชุมคณะกรรมการโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดและโครงการทักษะชีวิต
0000

      วันที่ 15 มิถุนายน 2561 นายจิรศักดิ์ สุจิรานุธรรม รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมงานโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ซึ่งจะจัดในวันที่ 18-20 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด และโครงการค่ายทักษะชีวิตฯ ซึ่งจะจัดในวันที่ 21-23 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุเป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สพป.ชบ.2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมคณะกรรมการโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดและโครงการทักษะชีวิต

 รับชมรายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 22/2561 และประชุมสภากาแฟ
0000

      วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 07.30 น. สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมทางไกล (Video Conference) รายการ "พุธเช้า ข่าวโรงเรียน"และ รายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 22/2561 ซึ่งออกอากาศทุกวันพุธ โดยมีดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน เพื่อดำเนินการมอบนโยบาย ร่วมทั้งชี้แจงข่าวสารแนวทางการปฏิบัติงาน การเร่งรัดการดำเนินงานไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยประเด็นเด่นพุธเช้าข่าว สพฐ. ในวันที่ 13 มิถุนายน 2561 มีดังนี้...

อ่านเพิ่มเติม: รับชมรายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 22/2561 และประชุมสภากาแฟ

 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านคลองกุ่ม อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
0000

      วันที่ 12 มิถุนายน 2561 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ได้ออกตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัดช่วงเปิดภาคเรียนของปีการศึกษา 2561 ได้แก่ โรงเรียนบ้านคลองกุ่ม อำเภอบ่อทอง เพื่อกำกับดูแลสถานศึกษาในเขตพื้นที่ในการบริหารการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และตรวจติดตามดำเนินการโครงการอาหารกลางวันนักเรียนตามนโยบายของสพฐ. พร้อมให้ขวัญกำลังใจแก่ครู นักเรียนในโรงเรียน

อ่านเพิ่มเติม: ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านคลองกุ่ม

  ประธานเปิดการอบรมโครงการอบรมวิทยาศาสตร์อากาศยาน (เครื่องร่อน)
0000

      วันที่ 12 มิถุนายน 2561  เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการอบรมวิทยาศาสตร์อากาศยาน (เครื่องร่อน) เพื่อเป็นการนำสื่อเครื่องบินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และบูรณาการในสาระการเรียนรู้ที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ....

อ่านเพิ่มเติม: ประธานเปิดการอบรมโครงการอบรมวิทยาศาสตร์อากาศยาน (เครื่องร่อน)