สพป.ชลบุรี เขต 2 มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนในสังกัดที่เสียชีวิต
S 10444810

วันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 14.30 น. นายยอดรัก บุรวัฒน์  ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนางศิริพร ฉลอง ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นายสุทธิรักษ์ สมอ่อน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นางสาววรกานต์ ชุมผล นักจิตวิทยาโรงเรียนฯ สพท.  มอบพวงหรีดและเงินช่วยเหลือครอบครัวของเด็กชายปิยะพงศ์ ฤทธิ์งาม อายุ 9 ปี นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3 โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟ้า(ประสงค์ราษฎร์สงเคราะห์) ซึ่งเสียชีวิตจากการจมน้ำบริเวณอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชโลทร  เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา ณ วัดปรกฟ้า อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: สพป.ชลบุรี เขต 2 มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนในสังกัดที่เสียชีวิต

สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2566
S 10444810

วันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 07.00 น. นายยอดรัก บุรวัฒน์  ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 มอบหมายให้บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มพัฒนาครูฯ ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2566 (วางพวงมาลาถวายราชสักการะ) ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ฯ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2566

การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
S 10444810

วันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายยอดรัก บุรวัฒน์  ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 มอบหมายให้ น.ส.สุรัชดา  ภูรับพา รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วยนายจตุพันธ์ รุจิรานุกูล ผอ.วัดหัวถนน นายประยุทธ  ศรีบุญเรือง ผอ.กลุ่มกฎหมายฯ น.ส.ธนสร  ดีศรี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน ITA เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Google Meet)  ณ ห้องประชุม "ภิญโญ ตั๊นวิเศษ" สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity...

ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
S 10444810

วันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายยอดรัก บุรวัฒน์  ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธาน พร้อมด้วย น.ส.สุรัชดา  ภูรับพา รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 และนางสาววรรณา  จิตต์ศิลป์ ผอ.กลุ่มพัฒนาครู กล่าวปฐมนิเทศและบรรยายพิเศษแก่นักศึกษาฝึกงาน ระดับปริญญาโท คณะบัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ซึ่งต้องเข้ารับการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างทักษะ และประสบการณ์ทางวิชาชีพ ระหว่างวันที่ 21-28 เมษายน 2566  จำนวน 5 คน ณ ห้องรับรอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ชั้น 2 สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ