รับชมการถ่ายทอดสด การประชุมทางไกลการติดตามและประมวลผลตัวชี้วัดฯ
DSC 0019

    วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด การประชุมทางไกลการติดตามและประมวลผลตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ มาตรฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และนโยบาย สพฐ. เพื่อประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานรายงานผลการปฏิบัติงาน โดยมีกำหนดการ ดังนี้.....

อ่านเพิ่มเติม: รับชมการถ่ายทอดสด การประชุมทางไกลการติดตามและประมวลผลตัวชี้วัดฯ

  รับชมถ่ายทอดสด รายการ "พุธเช้า ข่าวรร." และ "พุธเช้า ข่าวสพฐ."
0000

    วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 07.30 น. สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมทางไกล (Video Conference) รายการ "พุธเช้า ข่าวโรงเรียน"และ รายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 25/2561 ซึ่งออกอากาศทุกวันพุธ โดยมีดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน เพื่อดำเนินการมอบนโยบาย ร่วมทั้งชี้แจงข่าวสารแนวทางการปฏิบัติงาน การเร่งรัดการดำเนินงานไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยประเด็นเด่นพุธเช้าข่าว สพฐ......

อ่านเพิ่มเติม: รับชมถ่ายทอดสด รายการ "พุธเช้า ข่าวรร." และ "พุธเช้า ข่าวสพฐ."

  ประธานพิธีมอบทุนการศึกษา จากบริษัท เอส เอส ซีออยล์
0000

    วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษา จากบริษัท เอส เอส ซีออยล์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดแปลงเกต เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 90,500 บาท เพื่อให้นักเรียนได้ใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษา โดยมีนายมงคล นิยม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหียง นายบุญรอด โสภาภาพ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดแปลงเกต นายสมบัติ ตั้งคณา บริษัท เอส เอส ซีออยล์ ร่วมมอบทุนการศึกษาให้นักเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนวัดแปลงเกต....

อ่านเพิ่มเติม: ประธานพิธีมอบทุนการศึกษา จากบริษัท เอส เอส ซีออยล์

  กิจกรรมกล่าวคำปฎิญญาเขตสุจริตของสพป.ชลบุรี เขต 2
0000

     วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ทุกคน ได้เข้าแถวบริเวณหน้าเสาธง สำนักงานโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อร้องเพลงชาติ สวดมนต์และกล่าวคำปฎิญญาเขตสุจริต เพื่อเป็นการปลูกฝังพฤติกรรมการปฎิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต.....

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมกล่าวคำปฎิญญาเขตสุจริตของสพป.ชลบุรี เขต 2