ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์
0000

    วันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ จำนวน 2 ท่าน เพื่อเป็นเกียรติและให้ขวัญกำลังใจแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์

  ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นางสง่า ดาวรรณา มารดานางจรรยา เกตุพันธุ์ ศึกษานิเทศก์
0000

    วันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 20.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นางสง่า ดาวรรณา มารดานางจรรยา เกตุพันธุ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชลบุรี เขต 2 ณ วัดบ้านในบน ตำบลสระสี่เหลี่ยม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นางสง่า ดาวรรณา มารดานางจรรยา เกตุพันธุ์ ศึกษานิเทศก์

  เยี่ยม นายวิชัย ภักดีคำ นักการภารโรง โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์
0000

     วันที่ 19 กันยายน 2561 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยคณะ เดินทางไปเยี่ยม นายวิชัย ภักดีคำ ช่างปูน ช3 (นักการภารโรง) โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ ที่ประสบอุบัติเหตุพลัดตกจากที่สูงในขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการ เข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลชลบุรี
     ในการรักษาพยาบาลดังกล่าว จำเป็นต้องใช้เลือด หมู่เลือดโอ เป็นจำนวนมาก ดังนั้น สพป.ชลบุรี เขต 2 จึงขอเชิญชวนทุกท่านที่มีจิตอันเป็นกุศลร่วมบริจาคเลือด (ได้ทุกหมู่เลือด) ที่โรงพยาบาลชลบุรี โดยโปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าบริจาคเพื่อนายวิชัย ภักดีคำ สพป.ชลบุรี เขต 2 และญาติ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

อ่านเพิ่มเติม: เยี่ยม นายวิชัย ภักดีคำ นักการภารโรง โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์

  การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ.
0000

   วันที่ 19 กันยายน 2561 นายจิรศักดิ์ สุจิรานุธรรม รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC Library Automation System) สำหรับครูบรรณารักษ์ ซึ่งจัดการอบรมระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สพป.ชลบุรี เขต 2 วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูบรรณารักษ์ของโรงเรียนในสังกัดในการบริหารห้องสมุดโรงเรียน ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ช่วยส่งเสริมผู้เรียนให้มีนิสัยรักการอ่าน โดยมีนายปริญญา สุธรรม ผอ.รร.บ้านตลาดเนินหิน และนายประโยชน์ กีรติปกรณ์ ผอ.รร.ชุมชนวัดโบสถ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการติดตั้งโปรแกรมและการใช้งานโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติที่ติดตั้งง่ายไม่ซับซ้อน สามารถใช้งานได้ทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์

อ่านเพิ่มเติม: การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ.