การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2566
2 230202 10

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนายธราธิป  วงษ์แก้ว  น.ส. สุรัชดา ภูรับพา นายนุกูล  ชราศรี รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 กล่าวต้อนรับและให้โอวาทข้าราชการครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ที่ได้รับการการบรรจุและแต่งตั้งฯ  ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมภิญโญตั๊นวิเศษ ชั้น 3 สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย...

สพป.ชลบุรี เขต 2 ลงพื้นที่ช่วยเหลือนักเรียนและครอบครัวนักเรียนโรงเรียนในสังกัด
2 230202 10

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นางสาวสุรัชดา ภูรับพา รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นางศิริพร ฉลอง ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ความปลอดภัย สพป.ชลบุรี เขต 2 ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนและครอบครัวนักเรียนที่มีปัญหาทางด้านเศรษกิจ จำนวน 4 รายได้แก่ นักเรียนโรงเรียนวัดโป่งปากดง โรงเรียนบ้านเนินหลังเต่า โรงเรียนบ้านหนองพรหม และโรงเรียนวัดหน้าพระธาตุ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: สพป.ชลบุรี เขต 2 ลงพื้นที่ช่วยเหลือนักเรียนและครอบครัวนักเรียนโรงเรียนในสังกัด

การประชุมหัวหน้าหน่วยงานส่วนกลางคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชลบุรี จังหวัดชลบุรี ฯ ครั้งที่ 8/2566
2 230202 10

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นายนุกูล ชราศรี รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 การประชุมหัวหน้าหน่วยงานส่วนกลางคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชลบุรี จังหวัดชลบุรี ฯ ครั้งที่ 8/2566 ณ ห้องประชุมชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมหัวหน้าหน่วยงานส่วนกลางคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชลบุรี จังหวัดชลบุรี...

สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนเกาะจันทร์ 2
2 230202 10

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นายนุกูล ชราศรี รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนเกาะจันทร์ 2 สังกัดสพป.ชลบุรี  เขต 2 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่  22-25  สิงหาคม  2566  ณ  สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนเกาะจันทร์ 2