headcen

  อบรมกิจกรรมค่ายเยาวชน "คนดีของแผ่นดิน เยาวชนไทยหัวใจ STRONG ,ป.ป.ช.สพฐ.น้อย ,ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน"
0000

    วันที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. สพป.ชลบุรี เขต 2 จัดอบรมกิจกรรมค่ายเยาวชน "คนดีของแผ่นดิน เยาวชนไทยหัวใจ STRONG ,ป.ป.ช.สพฐ.น้อย ,ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน" เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัดได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตการโกง ซึ่งเป็นภัยต่อชาติบ้านเมือง และเป็นอุปสรรคต่อความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศ ทุกคนจึงต้องร่วมมือช่วยกันแก้ไขปัญหา โดยได้รับเกียรติจากนางสาวสำอางค์ สุดสอาด ผอ.โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู2500) พร้อมคณะครู ซึ่งเป็นโรงเรียนสุจริตต้นแบบ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้และร่วมทำกิจกรรม ณ อาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การอบรมกิจกรรมค่ายเยาวชน "คนดีของแผ่นดิน เยาวชนไทยหัวใจ STRONG ,ป.ป.ช.สพฐ.น้อย ,ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน"

  งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ และทอดผ้าป่า โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม
0000

    วันที่ 9 กันยายน 2561 เวลา 18.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมเจ้าหน้าที่และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 3 ท่าน และร่วมทอดผ้าป่าเพื่อจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ ณ โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ และทอดผ้าป่า โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม

   งานมุทิตาจิต "ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตา'61" อำเภอพานทอง
0000

    วันที่ 8 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีงานแสดงมุทิตาจิต "ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตา'61" ข้าราชการครูอำเภอพานทองที่เกษียณอายุราชการ ในปี 2561 จำนวน 14 ท่าน และได้รับเกียรติจากนายประเวศ คำหงส์ ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสหกรณ์จังหวัดชลบุรี มาบรรยายพิเศษ เรื่องกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี ณ อาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: งานมุทิตาจิต "ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตา'61" อำเภอพานทอง

   งานมุทิตาจิต "ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตา'61"
DSC 0001

    วันที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จัดงานมุทิตาจิต "ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตา'61" เพื่อแสดงมุทิตาจิตและยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 สร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการ ด้วยความวิริยะอุตสาหะและเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าที่จะทำประโยชน์ต่อสังคมต่อไป ซึ่งผู้เกษียณอายุราชการมีจำนวนทั้งสิ้น 84 ท่าน.....

อ่านเพิ่มเติม: งานมุทิตาจิต "ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตา'61"