การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแนะแนวเพื่อส่งเสริมงานแนะแนวอย่างมีประสิทธิภาพ
2 230202 10

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นางสาวสุรัชดา ภูรับพา รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแนะแนวเพื่อส่งเสริมงานแนะแนวอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมด้วย นางศิริพร ฉลอง ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนายพงศธร  ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำ สพท. โดยมีนายภราดร  พวงดี ผอ.รร.ไทยรัฐวิทยา ๔๒ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การอบรมณ ห้องประชุมพนัสบดี อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแนะแนวเพื่อส่งเสริมงานแนะแนวอย่างมีประสิทธิภาพ

สพป.ชลบุรี เขต 2 ลงพื้นที่ช่วยเหลือนักเรียนและครอบครัวนักเรียนโรงเรียนในสังกัด
2 230202 10

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นางสาวสุรัชดา ภูรับพา และ นายนุกูล ชราศรี รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นางศิริพร ฉลอง ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ความปลอดภัย สพป.ชลบุรี เขต 2 ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนที่มีปัญหาทางด้านเศรษกิจ จำนวน 2 ราย ได้แก่  1. ครอบครัวของเด็กชายณัฐวุฒิ จรเจนวุฒิ นักเรียนชั้น ป. 6 โรงเรียนวัดพานทอง  2. ครอบครัวของเด็กหญิงอริสา สมหวัง นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนอนุบาลวัดโคกท่าเจริญ อ.พานทอง จ.ชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: สพป.ชลบุรี เขต 2 ลงพื้นที่ช่วยเหลือนักเรียนและครอบครัวนักเรียนโรงเรียนในสังกัด

สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 32/2566
2 230202 10

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายธราธิป  วงษ์แก้ว นายนุกูล ชราศรี รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2  ผอ.กลุ่ม/หน่วย และผู้แทน ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่  32/2566 และการประชุมสภากาแฟ ณ ห้องคุ้มครอง ชั้น1สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 32/2566

การประชุมหารือการสอบผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำปี 2566
2 230202 10

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นส.สุรัชดา  ภูรับพา รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนางสุธาทิพย์ วิริยะเกษามงคล ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และนางสายใจ  เหลืองอ่อน นักทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมการประชุมารือการสอบผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำปี 2566 ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้อง Conference ชั้น 3 สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมหารือการสอบผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำปี 2566