headcen

ประชุม Video Conference ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/25631
 

วันที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2563 เพื่อรับฟังข้อราชการเร่งด่วนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ประชุม Video Conference ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2563

ลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา1
 

วันที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล (Video Conference) มอบนโยบายการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน และมีการลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ...

ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ."ครั้งที่ 14/25631
 

วันที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 08.00 น. นายจิรศักดิ์ สุจิรานุธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมทางไกล (Video Conference) รายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 14/2563 ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ."ครั้งที่ 14/2563

ประชุมคณะกรรมการนิเทศ วัดผลและประเมินผลของผู้เรียน ในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว (Home School)1
 

วันที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น. นายภมร หลอดแพง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนิเทศ วัดผลและประเมินผลของผู้เรียน ในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว (Home School) และในเวลาต่อมาได้มีการประชุมคณะกรรมการออกข้อสอบและจัดพิมพ์ข้อสอบตามกลุ่มประสบการณ์เรียนรู้ 7 กลุ่มสาระ ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมคณะกรรมการนิเทศ วัดผลและประเมินผลของผู้เรียน ในการจัดการศึกษาโดยครอบครัว (Home School)