โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาสู่การเป็นผู้นำทางนวัตกรรมและมีสมรรถะภาษาต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Innovative Leaders for SDGs)
2 230202 10

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นส.สุรัชดา  ภูรับพา รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมพิธีเปิดและกล่าวรายงานการจัดการอบรม ในนามประธานคณะกรรมการอำนวยการ และร่วมต้อนรับผู้มีเกียรติ ผู้เข้ารับการอบรมจากภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก ในการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาสู่การเป็นผู้นำทางนวัตกรรมและมีสมรรถนะภาษาต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Innovative Leaders for SDGs)  โดยมี ดร.วันเพ็ญ บุรีสูงเนิน ศึกษาธิการภาค 8 ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมฯ ณ โรงแรมเทาทอง มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาสู่การเป็นผู้นำทางนวัตกรรมและมีสมรรถะภาษาต่างประเทศ...

พิธีเปิดและส่งมอบอาคารเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โรงเรียนวัดโป่งตามุข
2 230202 10

วันที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 มอบหมายให้นายธราธิป  วงษ์แก้ว รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานกล่าวเปิดพิธีรับมอบอาคารเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โรงเรียนวัดโป่งตามุข โดยมีนายวิทยา  คุณปลื้ม นายก.อบจ.ชลบุรี เป็นประธานส่งมอบ และร่วมพิธีเปิดป้ายอาคารเรียน ณ รร.วัดโป่งตามุข อ.พานทอง จ.ชลบุรี ซึ่งอาคารเรียนดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 

อ่านเพิ่มเติม: พิธีเปิดและส่งมอบอาคารเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โรงเรียนวัดโป่งตามุข

การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสพฐ. ปี พ.ศ. 2566 (ภาค ค)
2 230202 10

วันที่ 20 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 มอบหมายให้ น.ส.สุรัชดา  ภูรับพา นายนุกูล  ชราศรี รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนางสุธาทิพย์  วิริยะเกษามงคล ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะกรรมการ และผู้เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสพฐ. ปี พ.ศ. 2566 (ภาค ค)  ณ หอประชุม รร.พนัสพิทยาคาร อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา...

การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสพฐ. ปี พ.ศ. 2566 (ภาค ก - ข)
2 230202 10

วันที่ 19 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 น. ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 มอบหมายให้ น.ส.สุรัชดา  ภูรับพา นายนุกูล  ชราศรี รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนางสุธาทิพย์  วิริยะเกษามงคล ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะกรรมการ และผู้เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสพฐ. ปี พ.ศ. 2566 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา รร.พนัสพิทยาคาร อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา...