headcen

รับชมการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV
0000

     วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมอาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ,รองผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต 2 ,ผู้อำนวยการกลุ่ม ,ศึกษานิเทศก์ ,ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในกลุ่มอำเภอพนัสนิคม ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด การอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ การบริหารจัดการ และตระหนักถึงประโยชน์และความจำเป็น โดยมีพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้กล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษ โดยส่งสัญญาณจากต้นทาง ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 2 อาคารกาญจนาภิเษก สถาบันวิชาการทีโอที จังหวัดนนทบุรี

อ่านเพิ่มเติม: รับชมการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV

รับชมรายการ "พุธเช้า ข่าวโรงเรียน"และ รายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ."
0000

  วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 07.15 น. สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมทางไกล (Video Conference) รายการ "พุธเช้า ข่าวโรงเรียน"และ รายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ซึ่งออกอากาศทุกวันพุธ โดยมีดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน เพื่อดำเนินการมอบนโยบาย ร่วมทั้งชี้แจงข่าวสารแนวทางการปฏิบัติงาน การเร่งรัดการดำเนินงานไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง...

อ่านเพิ่มเติม: รับชมรายการ "พุธเช้า ข่าวโรงเรียน"และ รายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ."

โครงการฝึกอบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพฯ วันที่สอง
0001

  วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. สพป.ชลบุรี เขต 2 จัดโครงการฝึกอบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพในประชาคมอาเซียน สังกัดสพป.ชลบุรี เขต 2 เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ระเบียบกฎหมาย ทักษะการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ ความก้าวหน้าในวิชาชีพ ระบบค่าตอบแทน ตลอดจนลักษณะครูที่ดี ...

อ่านเพิ่มเติม: โครงการฝึกอบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพฯ วันที่สอง

โครงการฝึกอบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพในประชาคมอาเซียน
0000

    วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. สพป.ชลบุรี เขต 2 จัดโครงการฝึกอบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพในประชาคมอาเซียน สังกัดสพป.ชลบุรี เขต 2 เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ระเบียบกฎหมาย ทักษะการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ ความก้าวหน้าในวิชาชีพ ระบบค่าตอบแทน ตลอดจนลักษณะครูที่ดี โดยมีนายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ ...

อ่านเพิ่มเติม: โครงการฝึกอบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพในประชาคมอาเซียน