headcen

 การอบรม "พัฒนาทักษะการสอนอ่านเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยการใช้สี
0000

    วันที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรม "พัฒนาทักษะการสอนอ่านเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยการใช้สี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2" เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ กลุ่มเป้าหมาย คือ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 150 คน โดยได้รับเกียรติจากนางสาวเนาวะรัตน์ ถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก พร้อมคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองแก จังหวัดสระแก้วมาให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรม ณ หอประชุมอาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การอบรม "พัฒนาทักษะการสอนอ่านเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยการใช้สี

อบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ครั้งที่ 3
0000

    วันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. สพป.ชลบุรี เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Perfessional Learning Community) "ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ" ครั้งที่ 3 สู่กลุ่มงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมมือร่วมพลังในองค์กรเพื่อวางแผนการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: อบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ครั้งที่ 3

โครงการการสัมมนา เรื่อง การใช้ IT เพื่อสร้างเสริมความสำเร็จฯ
0000

    วันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 มอบหมายให้นายปริญญา สุธรรม ผอ.โรงเรียนบ้านตลาดเนินหิน เป็นประธานเปิดโครงการการสัมมนา เรื่อง การใช้ IT เพื่อสร้างเสริมความสำเร็จทางการศึกษา (IT For Education) โดยได้รับเกียรติจากคณะทีมงานบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) มาให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรม ณ หอประชุมอาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: โครงการการสัมมนา เรื่อง การใช้ IT เพื่อสร้างเสริมความสำเร็จฯ

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลฯ
0000

    วันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 16.00 น. สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยมีนายณรงค์ เทพเสนา นายอำเภอพนัสนิคม เป็นประธานในพิธี ณ วัดแก้วศิลาราม ตำบลสระสี่เหลี่ยม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลฯ