headcen

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT
0000

    วันที่ 7 มีนาคม 2561 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ณ สนามสอบโรงเรียนวัดทรงธรรม โดยดำเนินการทดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อ่านเพิ่มเติม: ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT

อบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ครั้งที่ 2
0000

    วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 สพป.ชลบุรี เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Perfessional Learning Community) "ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ" ครั้งที่ 2 สู่กลุ่มงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมมือร่วมพลังในองค์กรเพื่อวางแผนการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: อบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ครั้งที่ 2

ประธานพิธีเปิดงานวันวิชาการ "ตลาดนัดบัวบานผลงานลูก น.พ.ล.
0000

    วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดงานวันวิชาการ "ตลาดนัดบัวบานผลงานลูก น.พ.ล. (A.P.L. FAIR)" ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเผยแพร่ผลงานของนักเรียน เป็นการเอื้อเฟื้อต่อกัน การสร้างสรรค์ผลงานระหว่างนักเรียนกับนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนได้เข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคารโดมวิทยศึกษา โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: ประธานพิธีเปิดงานวันวิชาการ "ตลาดนัดบัวบานผลงานลูก น.พ.ล.

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปรามปรามการทุจริต
0000

    วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปรามปรามการทุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อจัดกิจกรรมวิเคราะห์หาค่าความเสี่ยงในกรณีผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์กรและนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงมาจัดทำแผนปฏิบัติฯ ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปรามปรามการทุจริต