headcen

  ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านคลองปริง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
0000

    วันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ได้ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านคลองปริง อำเภอบ่อทอง สถานศึกษาในสังกัด เพื่อกำกับดูแลสถานศึกษาในเขตพื้นที่ในการบริหารการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พร้อมให้ขวัญกำลังใจแก่ครู นักเรียนในโรงเรียน

อ่านเพิ่มเติม: ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านคลองปริง

  ร่วมเป็นเกียรติในการรับมอบพื้นที่เกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
0000

    วันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในการรับมอบพื้นที่เกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้รับการสนับสนุนโครงการจากบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ได้มาทำกิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility-CSR) ได้มาพัฒนาพื้นที่และปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เช่น การปลูกผัก เลี้ยงปลา เป็นต้น ณ โรงเรียนบ้านคลองโค

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมเป็นเกียรติในการรับมอบพื้นที่เกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  รับชมรายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ." และประชุมสภากาแฟ
0000

    วันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 07.30 น. สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมทางไกล (Video Conference) รายการ "พุธเช้า ข่าวโรงเรียน"และ รายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 31/2561 ซึ่งออกอากาศทุกวันพุธ โดยมีดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน เพื่อดำเนินการมอบนโยบาย ร่วมทั้งชี้แจงข่าวสารแนวทางการปฏิบัติงาน การเร่งรัดการดำเนินงานไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยประเด็นเด่นพุธเช้าข่าว สพฐ. ในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 มีดังนี้.....

อ่านเพิ่มเติม: รับชมรายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ." และประชุมสภากาแฟ

  ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหาคม 2561 วันแม่แห่งชาติ
0000

    วันที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 น. สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นพระราชกุศล โดยมีนายณรงค์ เทพเสนา นายอำเภอพนัสนิคมเป็นประธานในพิธี ณ ศาลาประชาคมอำเภอพนัสนิคม

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหาคม 2561 วันแม่แห่งชาติ