รับชมถ่ายทอดสด "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 38/2561
0000

      วันที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 07.30 น. สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมทางไกล (Video Conference) รายการ "พุธเช้า ข่าวโรงเรียน"และ รายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 38/2561 ซึ่งออกอากาศทุกวันพุธ โดยมีดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน เพื่อดำเนินการมอบนโยบาย ร่วมทั้งชี้แจงข่าวสารแนวทางการปฏิบัติงาน การเร่งรัดการดำเนินงานไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยประเด็นเด่นพุธเช้าข่าว สพฐ. ในวันที่ 3 ตุลาคม 2561 มีดังนี้.....

อ่านเพิ่มเติม: รับชมถ่ายทอดสด "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 38/2561

  การปฐมนิเทศครูผู้ช่วยที่บรรจุใหม่ จำนวน 26 คน
0000

      วันที่ 1 ตุลาคม 2561 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยที่บรรจุใหม่ ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 26 คน พร้อมทั้งให้โอวาทในการปฏิบัติตน ปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มศักยภาพ ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การปฐมนิเทศครูผู้ช่วยที่บรรจุใหม่ จำนวน 26 คน

  การประชุมโครงการมหกรรมทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้มุ่งสู่อาชีพฯ
0000

      วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สพป.ชลบุรี เขต 2 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมโครงการมหกรรมทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้มุ่งสู่อาชีพ ปีการศึกษา 2561 เพื่อประชุมชี้แจงคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะจัดงานมหกรรมฯ ในระหว่างวันที่ 8-9 ตุลาคม 2561 ณ สพป.ชลบุรี เขต 2 ภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการทางวิชาการ และผลงานของโรงเรียน

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมโครงการมหกรรมทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้มุ่งสู่อาชีพฯ

  โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
0001

      วันที่ 30 กันยายน 2561 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณ์อันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) เพื่อสืบสานพระราชปณิธานเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เพื่อให้สถานศึกษา ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง.....

อ่านเพิ่มเติม: โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.