ร่วมให้การต้อนรับนายกเทศมนตรีเมืองเนยากาว่า จังหวัดโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น
0000

    วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ โรงเรียนวัดบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมให้การต้อนรับนายกเทศมนตรีเมืองเนยากาว่า จังหวัดโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น พร้อมคณะ ที่มาเยี่ยมชมกิจกรรมโรงเรียนวัดบ้านเก่า ซึ่งโรงเรียนวัดบ้านเก่าได้พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง ความปลอดภัย และได้รับความร่วมมือ สนับสนุนวิทยากร และวัสดุ อุปกรณ์ จาก บริษัท EXEDY Friction Material Co.,LTD. มาอย่างต่อเนื่อง

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมให้การต้อนรับนายกเทศมนตรีเมืองเนยากาว่า จังหวัดโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

  ประธานเปิดโครงการกิจกรรมการแข่งขันกีฬา "มหกรรมกีฬา สพฐ. เกมส์ 2018"
0000

    วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดชุมแสงศรีวนาราม นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมการแข่งขันกีฬา "มหกรรมกีฬา สพฐ. เกมส์ 2018" ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีทักษะทางด้านกีฬาได้มีโอกาสเข้าร่วมแข่งขัน และสามารถพัฒนาทักษะทางด้านกีฬา เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาในระดับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับจังหวัดต่อไป ซึ่งกำหนดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดชุมแสงศรีวนาราม และสนามกีฬาโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู2500) จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: ประธานเปิดโครงการกิจกรรมการแข่งขันกีฬา "มหกรรมกีฬา สพฐ. เกมส์ 2018"

  รับชมถ่ายทอดสด "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 45/61 และประชุมสภากาแฟ
0000

    วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 07.30 น. สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมทางไกล (Video Conference) รายการ "พุธเช้า ข่าวโรงเรียน"และ รายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 45/2561 ซึ่งออกอากาศทุกวันพุธ โดยมีดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน เพื่อดำเนินการมอบนโยบาย ร่วมทั้งชี้แจงข่าวสารแนวทางการปฏิบัติงาน การเร่งรัดการดำเนินงานไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยประเด็นเด่นพุธเช้าข่าว สพฐ. ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 มีดังนี้.....

อ่านเพิ่มเติม: รับชมถ่ายทอดสด "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 45/61 และประชุมสภากาแฟ

  การประชุมเตรียมพร้อม การนิเทศ ติดตามฯ สถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
0000

    วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมเตรียมพร้อม การนิเทศ ติดตาม การยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบ O-NET/NT และคุณภาพการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เพื่อสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการนิเทศฯ จำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน - 20 ธันวาคม 2561 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 - 25 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมเตรียมพร้อม การนิเทศ ติดตามฯ สถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561