ฮิต: 34
ประธานเปิดโครงการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ปีการศึกษา 2563
 1

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ปีการศึกษา 2563 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดทรงธรรม