ฮิต: 60
ร่วมพิธีถวายราชสดุดี "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2563
 1

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 07.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ร่วมกับโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ (วันครู 2500) เข้าร่วมประกอบพิธีถวายราชสดุดี "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2563 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี