ฮิต: 120
การประชุมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ตามโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน
 1

วันที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ตามโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2