ฮิต: 1983

ประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุที่จะรื้อถอน โรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาส, บ้านหนองเกตุ, อนุบาลพนัสศึกษาลัย และบ้านน้ำซับ รายละเอียดตามไฟล์แนบ Link