ฮิต: 231
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีส่งมอบอาคารอเนกประสงค์และทอดผ้าป่าการศึกษา
0000

    วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีส่งมอบอาคารอเนกประสงค์และทอดผ้าป่าการศึกษา เพื่อเป็นอาคารอเนกประสงค์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน ก่อสร้างด้วยงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จำนวน 3,593,000 บาท โดยมีนายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านบ่อกวางทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

0000.JPG DSC_0002.JPG DSC_0003.JPG

DSC_0008.JPG DSC_0009.JPG DSC_0010.JPG

DSC_0012.JPG DSC_0015.JPG DSC_0016.JPG

DSC_0018.JPG DSC_0019.JPG DSC_0020.JPG

DSC_0022.JPG DSC_0023.JPG DSC_0024.JPG

DSC_0026.JPG DSC_0028.JPG DSC_0031.JPG

DSC_0033.JPG DSC_0036.JPG DSC_0037.JPG

DSC_0041.JPG DSC_0046.JPG DSC_0049.JPG

DSC_0051.JPG DSC_0060.JPG DSC_0062.JPG

DSC_0063.JPG DSC_0066.JPG DSC_0068.JPG

DSC_0070.JPG DSC_0072.JPG DSC_0075.JPG

DSC_0077.JPG DSC_0079.JPG DSC_0081.JPG

DSC_0083.JPG DSC_0084.JPG DSC_0085.JPG

DSC_0086.JPG DSC_0087.JPG DSC_0089.JPG

DSC_0090.JPG DSC_0093.JPG