ฮิต: 532
งานเปิดป้ายอาคารเรียนหลังใหม่โรงเรียนบ้านคลองตาเพชร
0000

    วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมทำบุญเลี้ยงพระและเป็นเกียรติในงานเปิดป้ายอาคารเรียนหลังใหม่โรงเรียนบ้านคลองตาเพชร ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจำนวน 8,700,000 บาท จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยมีนายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ อาคารเรียนหลังใหม่โรงเรียนบ้านคลองตาเพชร