ฮิต: 191
ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ O-NET/NT กลุ่มพนัสนิคม 1
0000

    วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานและบรรยายพิเศษ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา O-NET/NT กลุ่มพนัสนิคม 1 ปีการศึกษา 2561 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ณ หอประชุมวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2

0000.JPG DSC_0001.JPG DSC_0020.JPG

DSC_0025.JPG DSC_0026.JPG DSC_0027.JPG

DSC_0028.JPG DSC_0030.JPG DSC_0032.JPG

DSC_0034.JPG DSC_0042.JPG DSC_0044.JPG

DSC_0046.JPG DSC_0049.JPG DSC_0051.JPG

DSC_0052.JPG DSC_0053.JPG