ฮิต: 106
รายงานตัวกับผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
 1

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เข้ารายงานตัวกับ นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และ นางสาวฐิติลักษณ์ คำพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เนื่องจากเดินทางมารับตำแหน่งใหม่ ณ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี