ฮิต: 233
 ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ O-NET/NT กลุ่มเกาะจันทร์ 1,2
0000

      วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานและบรรยายพิเศษ การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบและคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ของกลุ่มโรงเรียนเกาะจันทร์ 1 และกลุ่มโรงเรียนเกาะจันทร์ 2 โดยมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 200 คน เข้าร่วมอบรม เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น ณ หอประชุมวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2