ฮิต: 41
ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 02/2565
1

วันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 08.00 น. นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนายธราธิป วงษ์แก้ว นางสาวสุรัชดา  ภูรับพา รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 และผอ.กลุ่ม/ผู้แทน เข้าร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 02/2565 เพื่อรับทราบแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการศึกษา พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับและมอบช่อดอกไม้ให้แก่ นายวรวุฒิ เล็กชะอุ่ม เจ้าหน้าที่สารสนเทศ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สพป.ชลบุรี เขต 2