ฮิต: 78
การทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนางสาวปุณยนุช ดวงศรี นางสาวสุรัชดา ภูรับพา  รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา (โรงเรียนวัดแปลงเกต และโรงเรียนบ้านห้วยหวาย) ณ ห้องประชุมภิญโญ  ตั๊นวิเศษ สพป.ชลบุรี เขต 2