ฮิต: 41

 

การประชุมคณะทำงานจัดงานวันครู ประจำปี 2565
 Card4

วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ประธานที่ประชุม พร้อมด้วยนางสาวสุรัชดา ภูรับพา รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ประชุมคณะทำงานจัดงานวันครู ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ  สพป.ชลบุรี เขต 2 ซึ่ง สพป.ชลบุรี เขต 2 จะดำเนินการจัดกิจกรรมงานวันครูประจำปี 2565 ในวันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2564 ทางระบบ Video Conference ผ่านโปรแกรม Zoom