ฮิต: 331
 การอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ NT/O-NET กลุ่มรร.บ่อทอง 3
0000

      วันที่ 5 มิถุนายน 2561 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ NT/O-NET คะแนนสอบปลายปี (ปพ.5) ปีการศึกษา 2560 วัตถุประสงค์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น โดยมีคณะครูและผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมการอบรม จำนวน 130 คน ณ หอประชุมอาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2

0000.JPG DSC_0000.JPG DSC_0001-2.JPG

DSC_0003.JPG DSC_0010.JPG DSC_0014.JPG

DSC_0017.JPG DSC_0018.JPG DSC_0021.JPG

DSC_0022.JPG DSC_0024.JPG DSC_0026.JPG

DSC_0028.JPG DSC_0030.JPG DSC_0031.JPG

DSC_0033.JPG DSC_0036.JPG DSC_0039.JPG

DSC_0044.JPG DSC_0048.JPG DSC_0050.JPG

DSC_0052.JPG DSC_0054.JPG DSC_0056.JPG

DSC_0058.JPG