ฮิต: 363
 สพป.ชบ.2 รับการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฎิบัติงานในหน้าที่ผอ.สพท.
0000

      7 มิถุนายน 2561 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ ดร.รัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผอ.สพม. เขต 2 ,นายวสันต์ นาวเหนียว อดีต ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 1 และ นายวิชัย พวงภาศิริ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 3 ในโอกาสที่มาประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน...

ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือนแรก และได้มีการนำเสนอผลการปฏิบัติงานและผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สพป.ชลบุรี เขต 2 ในโอกาสนี้คณะประเมิน ได้ชื่นชมและให้กำลังใจแก่ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 และคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัด ที่ได้ร่วมกันปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์กับทางราชการอย่างดียิ่ง