ฮิต: 332
 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนมิถุนายน 2561
0000

      วันที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนมิถุนายน 2561 เพื่อแจ้งนโยบายการปฏิบัติงาน และติดตามการปฏิบัติงานของสถานศึกษา เพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมาย และได้มีการมอบรางวัลโรงเรียนและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา...

ได้แก่ รางวัลในการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ดังนี้
1) รางวัลผลคะแนนการทดสอบ NT สูงกว่าระดับประเทศ ทั้ง 3 ด้านความสามารถ จำนวน 30 โรงเรียน
2) รางวัลผลคะแนนการทดสอบ NT สูงสุดแต่ละด้านของสพป.ชลบุรี เขต 2 จำนวน 3 โรงเรียน
3) รางวัลครูผู้สอนของโรงเรียนที่มีผลคะแนนการทดสอบ NT สูงสุดแต่ละด้าน จำนวน 3 คน
ณ หอประชุมอาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2

0000.JPG DSC_0000.JPG DSC_0002.JPG

DSC_0007.JPG DSC_0009.JPG DSC_0011.JPG

DSC_0013.JPG DSC_0015.JPG DSC_0017.JPG

DSC_0019.JPG DSC_0021.JPG DSC_0022.JPG

DSC_0025.JPG DSC_0026.JPG DSC_0029.JPG

DSC_0031.JPG DSC_0033.JPG DSC_0035.JPG

DSC_0037.JPG DSC_0039.JPG DSC_0040.JPG

DSC_0043.JPG DSC_0045.JPG DSC_0047.JPG

DSC_0049.JPG DSC_0051.JPG DSC_0053.JPG

DSC_0055.JPG DSC_0057.JPG DSC_0059.JPG

DSC_0061.JPG DSC_0063.JPG DSC_0065.JPG

DSC_0067.JPG DSC_0069.JPG DSC_0071.JPG

DSC_0072.JPG DSC_0074.JPG DSC_0076.JPG

DSC_0079.JPG DSC_0081.JPG DSC_0086.JPG

DSC_0087.JPG DSC_0090.JPG DSC_0091.JPG

DSC_0092.JPG DSC_0093.JPG DSC_0094.JPG

DSC_0098.JPG DSC_0099.JPG DSC_0101.JPG

DSC_0103.JPG DSC_0106.JPG DSC_0109.JPG

DSC_0112.JPG DSC_0114.JPG DSC_0115.JPG

DSC_0119.JPG DSC_0120.JPG DSC_0121.JPG

DSC_0122.JPG DSC_0123.JPG DSC_0125.JPG

DSC_0127.JPG DSC_0128.JPG